maandag 27 september 2021

Alles over Dordrecht

DiEP gedigitaliseerd naar Hofkwartier

4 november 2009

DORDRECHT - Erfgoedcentrum DiEP verhuist in het voorjaar van 2013 naar het Hofkwartier en gaat daarbij een flink deel van het archief digitaliseren. Hierdoor ontstaat een van de meest vooruitstrevende erfgoedcentra van Nederland. Bovendien is dankzij de digitalisering veel minder (depot)ruimte nodig dan in de oorspronkelijke plannen.

Dat advies legt het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht voor aan de gemeenteraad. Het college heeft de totale investeringskosten voor dit plan op 19,5 miljoen euro berekend. DiEP gaat zich vestigen in de huidige Statenschool, Hofstraat 3 en Hof 5 tot en met 13.

Met deze stap denken burgemeester en wethouders met DiEP een regionaal en nationaal toongevend erfgoedcentrum neer te zetten met ongeveer 1350 vierkante meter expositieruimte voor permanente en tijdelijke tentoonstellingen. Hieronder bevindt zich een permanente tentoonstelling op (internationaal) niveau over de periode 1572-1619, waarin Dordrecht de bakermat was van staat en religie. Door het ontwikkelen van een digitaal e-depot en de daarbij behorende geavanceerde website en digitale studiezaal neemt DiEP in Nederland een koploperfunctie in. DiEP verwacht structureel 40.000 bezoekers per jaar te trekken naar het erfgoedcentrum en de tentoonstelling 1572-1619. In jaren met grote tentoonstellingen, zoals het afgelopen jaar de Calvijntentoonstellingen, kan dat aantal flink oplopen.

Drie varianten
Op basis van het in 2005 vastgestelde struct uurplan Hofkwartier heeft DiEP in 2007-2008 in samenwerking met Meccanoo architecten een voorlopig ontwerp gemaakt. Uitwerking van dit voorlopig ontwerp zou leiden tot een investering van 23,1 miljoen euro. Een bedrag dat flink boven het beschikbare krediet van 9,5 miljoen voor DiEP lag. In de zomer van 2008 heeft het college een herijking gedaan van het hele programma Hofkwartier. Hierbij zijn twee goedkopere alternatieven op het voorlopig ontwerp van DiEP doorgerekend en is tegelijkertijd de verbouwing van het Hof 5-13 in de plannen meegenomen.

In juni 2009 heeft het college dan ook drie varianten voor DiEP aan de gemeenteraad gepresenteerd. In diezelfde periode is extra krediet gereserveerd bij de kadernota gebaseerd op de uitwerking van de tweede variant die het college nu voorlegt voor besluitvorming aan de gemeenteraad.

Kosten
Het huidige plan voor DiEP vergt een investering van 19,5 miljoen. Het oorspronkelijke budget voor DiEP was 9,5 miljoen euro. Met de verkoop en verhuur van vastgoed dat niet nodig is voor variant 2 verwacht het college 6,8 miljoen euro aan opbrengsten. De netto investering komt dan op 12,7 miljoen, waarmee nog een tekort rest van 3,2 miljoen euro op het oorspronkelijke budget. Deze 3,2 miljoen euro is meegenomen in het extra krediet van 5,6 miljoen euro dat de gemeenteraad bij de kadernota beschikbaar heeft gesteld voor het programma Hofkwartier.

Programmering
Naast de permanente tentoonstelling 1572-1619 over Dordrecht als bakermat van staat en religie, gaat DiEP de nodige tijdelijke tentoonstellingen en activiteiten programmeren op het Hof en op andere plekken in de stad en regio. Daar is het erfgoedcentrum al mee begonnen met onder andere de succesvolle Calvijntentoonstellingen.

DiEP zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met Hofkwartierpartners als het Dordrechts Museum en het Filmhuis in oprichting, maar ook met landelijke partners zoals het Nationaal Historisch Museum en Museum Catharijneconvent Utrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!