Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Van Kolfschooten reageert op kritiek over biografie Karel Lotsy

2 november 2009

DORDRECHT - Matty Verkammen, die als journalist veel over historie schrijft, zet vandaag in de Volkskrant wederom de Dordtse sportbobo Karel Lotsy ter discussie. Biograaf Van Kolfschooten vindt dit niet coorect.

Van Kammen zegt over een brief te beschikken waaruit zou blijken dat Lotsy wist in de tweede oorlog vuile handen te maken. Lotsy, die nog steeds in zijn stad Dordt een eigen straat heeft, werd dit jaar in een biografie van Frank van Kolfschooten nog geprezen.

Verkammen blijft de degens met Kolfschooten kruisen en zegt in de VK: ,,Ik heb een brief van Lotsy van 4 november 1940. Daarin schrijft hij dat in de nieuw te vormen besturen van de sportbonden geen Joden mogen zitten. Die boodschap nam Lotsy voor eigen rekening.’ En over Kolfschooten in de VK:  ,,Hij had zijn werk beter moeten doen, want ik heb die brief. Lotsy had zeer vuile handen en hij vergoelijkt het. Kennelijk heeft hij gedacht dat hij Lotsy moet rehabiliteren. En nu vindt hij het vervelend dat hij kritiek krijgt op zijn levenswerk. Ik heb hem gevraagd te reageren, maar dat doet hij niet. Nu heb ik geen zin meer. Het is een krankzinnig boek.’ De brief zou boven water zijn gekomen na het uitkomen van de biografie, die in Dordrecht werd gepresenteerd.

Biograaf Van Kolfschooten reageert op de kritiek van de oudjournalist van Trouw. ,,Verkamman verzwijgt dat ik in mijn boek de uitsluiting van Joden uit sportbesturen wel degelijk uitvoerig en genuanceerd bespreek. Ik gebruik het veel leerzamere voorbeeld van de christelijke gymnastiekbond, waaruit blijkt dat Lotsy niet op eigen initiatief handelde maar op last van de bezetter. De bewuste brief onthult dus niets nieuws (dergelijke brieven zijn aan tientallen sportbonden gestuurd) en toont maar een deel van de werkelijke gang van zaken. Verkammans zogenaamde onthulling is een nieuw voorbeeld van zijn onkritische omgang met bronnen. In mijn biografie laat ik zien hoe hij in zijn publicaties bij herhaling het journalistieke principe van 'één bron is geen bron' schendt. ", aldus Van Kolfschooten.

Deel dit bericht met je vrienden!