zaterdag 19 juni 2021

Alles over Dordrecht

Nieuwe sociale recherche

15 oktober 2009 (door Chris Moorman)

DORDRECHT -De sociale dienst Drechtsteden is van plan zijn handhavingstaken binnen de regio uit te gaan besteden. Per 1 januari 2010 gaan zij deze taken onderbrengen  bij de Sociale inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD). Daarmee zal de afdeling sociale recherche van de sociale dienst worden opgeheven. De sociale dienst streeft ernaar fraude te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Dit beleid is de afgelopen jaren succesvol gebleken. De meest opgespoorde fraudezaken leiden tot het beëindigen van de uitkering of wijziging ervan. Dit valt allemaal onder de bestuursrechtelijke handhaving waardoor strafrechtelijk minder gedaan wordt.


De SIOD is een onderdeel van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid die de strafrechtelijke handhaving voor het ministerie regelt op het gebied van werk en inkomen. De gemeenten kunnen aankloppen bij de handhavingsdienst die dan de opsporing verzorgt. Voor de uitvoering van de regels blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk.


Uit een proef bij de gemeente Arhem is gebleken dat deze werkwijze effectief is. Ook het eigen personeel is alerter geworden. Door de verbeterde elektronische opsporingsmethoden kan men sneller tot resultaat komen. Effectiviteit en efficiency nemen hierdoor toe. De staatssecretaris spoort gemeenten aan om aan te sluiten bij de SIOD om fraude op te sporen. Binnen de Drechtsteden gaat dat nu dus gebeuren.

Lees meer over:

drechtsteden siod
Deel dit bericht met je vrienden!