Alles over Dordrecht...
28sep 2009

Aanmelding Vrijwilligers- en Stimuleringsprijs 2009

DORDRECHT - Aanmeldingstermijn Vrijwilligersprijs en Stimuleringsprijs Integratie 2009 verlengd

De mogelijkheid om projecten, organisaties of instellingen aan te melden voor de Vrijwilligersprijs én de Stimuleringsprijs Integratie 2009 is verlengd tot maandag 5 oktober 2009.

De aanmeldingsformulieren voor beide prijzen zijn op te vragen bij de sector Maatschappelijke Ontwikkeling of via internet. Voor de Vrijwilligersprijs: telefoon (078) 639 6341, e-mail s.yavuz@dordrecht.nl en voor de Stimuleringsprijs: telefoon (078) 639 8061, e-mail a.araujo@dordrecht.nl. Kijk ook op internet: www.dordrecht.nl/vrijwilligersprijs of www.dordrecht.nl/stimuleringsprijs.

Voorwaarden
Het moet gaan om officieel vrijwilligerswerk binnen de gemeente Dordrecht. Voor de Vrijwilligersprijs wordt gelet op de maatschappelijke betekenis van het werk en de zorg die de genomineerde besteedt aan de werkomstandigheden van de vrijwilliger.

Voor de Stimuleringsprijs Integratie gelden andere voorwaarden. Zo moet het project een aantoonbare bijdrage leveren aan participatie, ontmoeting en dialoog. De selectiecommissie beoordeelt of het project heeft geleid tot samenwerking tussen verschillende organisaties of groepen in de stad. Verder dient het project vernieuwend te zijn, het project heeft bijvoorbeeld moeilijk bereikbare groepen bereikt.

De prijzen
Voor beide prijzen geldt dat de winnende organisatie een bedrag van €2.500,-- ontvangt. Daarnaast ontvangt de winnaar van de Vrijwilligersprijs een beeld dat door een Dordtse kunstenaar wordt gemaakt. De tweede en derde prijs van de Vrijwilligersprijs bedragen respectievelijk €500,-- en € 250,--. Ook is er een publieksprijs te winnen. Alle aangemelde organisaties dingen automatisch mee naar deze prijs. De prijzen worden uitgereikt op de Internationale Vrijwilligersdag op maandag 30 november 2009 in Schouwburg Kunstmin.

De procedure
Een selectiecommissie, die bestaat uit drie raadsleden en drie vrijwilligers, beoordeelt de inzendingen voor beide prijzen aan de hand van de voorwaarden. De selectiecommissie selecteert voor zowel de Stimulerings- als de Vrijwilligersprijs de genomineerden en doet een gemotiveerde voordracht aan de jury’s van beide prijzen. De jury voor de Vrijwilligersprijs 2009 staat onder voorzitterschap van wethouder Welzijn A.T. Kamsteeg. De jury voor de Stimuleringsprijs Integratie 2009 kiest onder voorzitterschap van wethouder Integratie J.W. Spigt een winnaarDeel dit bericht met je vrienden!