Alles over Dordrecht...
25sep 2009

Gemeente en waterschap testen vloedschotten

DORDRECHT - Op 30 september test de gemeente Dordrecht het vloedschottensysteem in de binnenstad van Dordrecht. De gemeente voert deze inspectie ieder jaar uit in opdracht van het waterschap Hollandse Delta.

De Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk vormen de primaire waterkering die het Eiland van Dordrecht moet beschermen tegen overstroming. Deze straten, en dus ook de waterkering, liggen een halve meter lager dan andere primaire waterkeringen op het Eiland van Dordrecht. Als er hoog water wordt verwacht, worden in de (meeste) deuropeningen van de panden aan de rivierzijde van de Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk vloedschotten in beugels gehangen en vastgeschroefd.

Daarnaast worden in de Grote Kalkstraat, Boomstraat en Houtsteiger grote coupureschotten geplaatst. Vloedschotten en coupures vormen samen het vloedschottensysteem. Met dit systeem komt de primaire waterkering op de vereiste hoogte om het Eiland van Dordrecht te beschermen tegen overstroming bij hoog water.

De vloedschotten worden tijdens de inspectie ingepast aa n de gevels van panden aan de Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk. In de Grote Kalkstraat, Boomstraat en Houtsteiger worden de grote coupureschotten getest. Vanaf ongeveer 13:30 uur begint de gemeente met het plaatsen van de schotten en zodra de controle gereed is, worden ze weer verwijderd.

Afsluiting voor verkeer
Tijdens de test rijdt een vrachtwagen met vloedschotten door de betreffende straten om de schotten uit en in te laden. Dit kan overlast geven voor het verkeer. De Boomstraat wordt tijdens de test 20 minuten afgesloten voor het verkeer. U kunt dan omrijden via de Merwekade.
 Deel dit bericht met je vrienden!