zaterdag 16 januari 2021

Alles over Dordrecht

Landbouw wil duidelijkheid over weg door Biesbosch

18 september 2009

DORDRECHT - Leden en bestuurders van de LTO Noord afdeling Eiland van Dordrecht hebben hun zorgen uitgesproken over de afspraken die met de gemeente Dordrecht zijn gemaakt omtrent het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Biesbosch. Zij vragen zich af of de gemaakt afspraken wel worden nagekomen.

Het bestemmingsplan is een uitwerking van het Strategisch Groen Project waarin voorstellen worden gedaan om in een deel van het agrarische gebied natuur te ontwikkelen en om in het plangebied zelf meer recreatiemogelijkheden te creëren. Daarbij heeft de gemeente beloofd dat er een nieuwe landbouwweg komt ter ontsluiting van het gebied.

Het bestuur van de LTO-Noord afdeling heeft bij de gemeente ettelijke malen aangedrongen op duidelijkheid omtrent het tracé van deze weg en omtrent de termijn waarop de weg gerealiseerd gaat worden. Ondanks de vele contacten hierover met ambtenaren en wethouders is het tot op heden bij praten gebleven. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het tracé gaat  lopen en waar die aansluit op de bestaande wegenstructuur.

Leden en bestuur van de LTO Noord afdeling Eiland van Dordrecht hebben de gemeente in hun zienswijze laten blijken dat hierover duidelijkheid moet komen en dat dit in het ontwerpbestemmingsplan geregeld moet worden. De gemeenteraad wordt verzocht niet akkoord te gaan met het ontwerpbestemmingsplan zolang het college geen uitsluitsel geeft over de landbouwweg. 

Lees meer over:

biesbosch lto landbouw
Deel dit bericht met je vrienden!