Alles over Dordrecht...
10sep 2009

Onderzochte funderingspalen Energiehuis in goede staat

DORDRECHT - Het onderzoek naar de funderingspalen van het oudste bouwdeel van het Energiehuis toont aan dat deze palen in goede conditie zijn en in ieder geval nog tientallen jaren hun draagvermogen zullen behouden. Om zekerheid te krijgen over het draagvermogen van de fundering van de overige bouwdelen van het Energiehuis, heeft gemeente Dordrecht nog opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek.

Hoewel er op basis van een visuele inspectie in 2006 geen aanleiding was om te veronderstellen dat de fundering van het Energiehuis grote gebreken vertoont, besloot de gemeente ieder risico uit te sluiten en aanvullend onderzoek naar de funderingen op te starten. Gespecialiseerd bureau Fugro voerde het onderzoek in juli uit. Bij het onderzoek hebben zij een stuk van de fundering van het oudste bouwdeel (1905) blootgelegd. Visuele inspectie toonde aan dat de palen in goede conditie zijn. De betonnen funderingsbalk die rust op de palen vertoont geen scheuren.

Houtmonster
Naast een gedegen visuele inspectie heeft Fugro ook een houtmonster genomen om te bepalen of er eventueel sprake is van schimmel of bacteriële aantasting en van welke houtsoort de palen zijn gemaakt. Dit chemisch onderzoek toonde aan dat er op de onderzochte pal en geen sprake is van schimmelaantasting. Door dit resultaat kan paalrot worden uitgesloten. Wel vonden de onderzoekers een bacterie in de buitenste laag van de palen. Deze aantasting is echter zo gering dat zij zelfs op lange termijn geen nadelige invloed op de sterkte van de palen verwachten. Fugra stelde verder vast dat de funderingspalen van vurenhout zijn en dat zij de komende decennia hun draagvermogen zullen behouden. Vurenhout is namelijk veel beter bestand tegen aantasting door bacteriën dan grenenhout dat vroeger ook gebruikt werd voor funderingspalen (zie afbeelding in bijlage). De bacteriële aantasting is bovendien onder water ontstaan. Dit betekent dat er op de plek van de onderzochte palen in ieder geval geen ernstige grondwaterschommelingen zijn geweest.
 
Vervolgonderzoek
Wanneer alle palen in dezelfde conditie verkeren als de onderzochte palen zijn er geen funderingsproblemen in de toekomst te verwachten. Om dit exacter te weten te komen heeft de gemeente besloten om tot vervolgonderzoek over te gaan waarbij de scheefstand van het gebouw wordt opgemeten. Een scheefstandmeting brengt bewegingen van het gebouw in beeld die niet met het blote oog waarneembaar zijn. Op basis van deze resultaten kunnen mogelijke locaties worden aangestipt om nader te inspecteren.Deel dit bericht met je vrienden!