Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Sociale Dienst Drechtsteden pakt gevolgen recessie aan'
07sep 2009

Sociale Dienst Drechtsteden pakt gevolgen recessie aan

DRECHTSTEDEN - De Sociale Dienst Drechtsteden heeft op 7 september een plan van aanpak gepresenteerd om de gevolgen van de oplopende werkloosheid in de Drechtsteden te beperken. De aanpak is erop gericht om bijstandsgerechtigde werkzoekenden zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Daarbij draait alles om werk en het matchen van werkzoekenden op het aanbod aan vacatures in de Drechtsteden.

Wie zich meldt bij de Sociale Dienst, gaat meteen aan de slag in de workshop ‘Naar Werk’: cv opstellen, vacatures bekijken en zo mogelijk gelijk een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Wie niet direct via bemiddeling een (andere) baan kan vinden, krijgt eenvervolgtraject aangeboden. Binnen drie weken weet een kandidaat waar hij of zij aan toe is. Naast de workshop ‘Naar Werk’ wordt een arbeidspool in samenwerking met werkgevers opgericht waarmee werkzoekenden direct op een baan kunnen worden geplaatst.

Hierbij wordt nauw samengewerkt met het UWV WERKbedrijf. Verder sluit de Sociale Dienst aan bij een aantal activiteiten uit het regionale actieplan Jeugdwerkloosheid. Deze maatregelen moeten leiden tot een daling van het aantal klanten dat nu een beroep doet op de Wet werk en bijstand (Wwb) en het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.

Aantal klanten een halt toe roepen
De Sociale Dienst heeft als gevolg van de recessie te kampen met een stijging van het klanten met een Wwb-uitkering. Op 1 januari 2009 hadden 4266 mensen in de Drechtsteden een Wwb-uitkering. Eind juni waren dit er 4501. De prognose is dat het klantenbestand eind 2009 4900 werkzoekenden telt. De Sociale Dienst wil dit aantal terugbrengen tot 4469 klanten. Dit past in de doelstelling van de Sociale Dienst om 3% beter te presteren dan het landelijk gemiddelde.

Voorkomen van instroom en verhogen van uitstroom
Centraal in de aanpak staat het terugdringen van de instroom van nieuwe klanten. Een belangrijk nieuw instrument hierbij is de arbeidspool. De arbeidspool levert personeel aan werkgevers zonder dat deze hiervoor het ondernemersrisico hoeven te dragen. Ook voor het  terugdringen van de jeugdwerkloosheid wordt de arbeidspool ingezet. Jongeren worden tegen een laag tarief gedetacheerd bij bedrijven die na verloop van tijd uitzicht bieden op een baan. Voor de jongeren worden door het UWV WERKbedrijf extra werkcoaches ingezet. De Sociale Dienst roept daarom alle werkgevers in de Drechtsteden op om hun vacatures te melden bij het Werkgeversservicepunt en/of het UWV WERKbedrijf.

Vorming Werkplein Drechtsteden
Met deze aanpak zetten de Sociale Dienst en het UWV WERKbedrijf een belangrijke stap in de integrale benadering van werkgevers en werkzoekenden. Het vormt tevens de basis voor de vorming van het toekomstige Werkplein, waarin één gezamenlijke dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden het centrale uitgangspunt vormt.Deel dit bericht met je vrienden!