maandag 17 mei 2021

Alles over Dordrecht

Dordtenaren zochten mee naar een nieuwe burgemeester

19 augustus 2009

DORDRECHT - De opvolger van de Dordtse burgemeester R.J.G. Bandell moet echt hart voor de stad hebben, een netwerker zijn die de stad op de kaart zet, betrouwbaar zijn en een bruggenbouwer. Dit blijkt uit de resultaten van de campagne ‘Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester, zoekt u mee?’

De gemeenteraad van Dordrecht heeft Dordtenaren gevraagd mee te denken over de eigenschappen waaraan de nieuwe burgemeester dient te voldoen. Via de website www.dordrecht.nl/nieuweburgemeester konden Dordtenaren een poll invullen en reageren op het forum vertelhetderaad.nl. Via het e-mailadres nieuweburgemeester@dordrecht.nl konden inwoners ook originele vragen indienen die volgens hen aan de kandidaten gesteld moet worden. Voor de niet-internetters was een antwoordkaart beschikbaar gesteld. Een paar honderd mensen hebben op de oproep van de gemeenteraad gereageerd.

Op de poll konden inwoners kiezen uit tien eigenschappen welke zij het belangrijkst vinden voor de nieuwe burgemeester. Naast eigenschappen als hart voor de stad hebben en betrouwbaar zijn, sprongen de kenm erken bruggenbouwer en netwerker uit de reacties. De gemeenteraad verwerkt de reacties in de profielschets.

Hoe nu verder?
Inwoners konden tot 15 augustus een bijdrage leveren aan de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. Nu is de gemeenteraad aan zet. Tijdens een bijzondere raadsvergadering op 1 september 2009 komt de Commissaris van de Koningin een lijst met eigenschappen die de raad graag terugziet in de nieuwe burgemeester (profielschets) ophalen. Tijdens deze vergadering wordt de profielschets definitief vastgesteld. Vervolgens wordt de vacature gepubliceerd in de Staatscourant en andere media.

De Commissaris van de Koningin bekijkt alle sollicitatiebrieven en voert een gesprek met kandidaten. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koningin een advies aan de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Die commissie bestaat uit gemeenteraadsleden en voert namens de gemeenteraad gesprekken met de kandidaten.

Kandidaten voordragen
Alleen de twee beste kandidaten worden tijdens een besloten vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt welke kandidaten worden voorgedragen voor benoeming. Alleen de naam van de beste kandidaat wordt, vanwege privacyredenen, bekendgemaakt. Na bespreking in de ministerraad draagt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kandidaat voor benoeming door de Koningin voor.

Het is de bedoeling voor het einde van het jaar de voor Dordrecht beste kandidaat te hebben gevonden. Volgens planning wordt de nieuwe burgemeester in februari 2010 door de gemeenteraad geïnstalleerd.

Lees meer over:

burgemeester nieuwe r bandell
Deel dit bericht met je vrienden!