zaterdag 24 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Nieuwe Dordtse Biesbosch kan van start gaan

14 augustus 2009

DORDRECHT - De aanleg van 800 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied op het Eiland van Dordrecht kan van start gaan. Dat is het gevolg van de uitspraak van de Rechtbank Dordrecht inzake het schorsingsverzoek van de Stichting Telluris.

Stichting Telluris heeft bezwaren tegen de plannen van de gemeente Dordrecht voor aanleg van het nieuwe natuur- en recreatiegebied vanwege de aantasting van het bestaande landschap. De rechtbank is echter van oordeel, dat er geen reden is om de uitvoering van de plannen nog langer tegen te houden. Van belang daarbij is geweest, dat de gemeente Dordrecht in belangrijke mate tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de Stichting Telluris door aanpassing van de plannen. De huidige plannen voorzien in de bescherming van een oude kreek, de Bovenkil. Aansluitend op die kreek wordt het nieuwe natuur- en recreatiegebied aangelegd.

De aanleg van het nieuwe natuur- en recreatiegebied start in de Louisa- en Cannemanspolder direct ten zuiden van de stad Dordrecht. Hier wordt 70 hectare landbouwgebied omgevormd tot een nieuw groengebied. Er wordt bos aangeplant, paddenpoelen gegr aven en er komen wandel-, fiets- en ruiterpaden. Voor de uitvoering van de plannen werkt de gemeente Dordrecht samen met de Dienst Landelijk Gebied.

Deel dit bericht met je vrienden!