Alles over Dordrecht...
23jul 2009

Gemeente niet aansprakelijk voor funderingsschade

DORDRECHT - Vorderingen belangenvereniging afgewezen

De gemeente Dordrecht is niet aansprakelijk voor de schade aan funderingen als gevolg van paalrot. De gemeente hoeft de eigenaren van panden met aangetaste funderingen dan ook geen schadevergoeding te betalen. Dat heeft de rechtbank van Dordrecht bepaald in een zaak die was aangespannen door de Belangenvereniging Funderingsproblematiek en vier eigenaren van panden.

De vereniging en de vier eigenaren stelden de gemeente aansprakelijk voor de schade aan de panden die is ontstaan doordat de houten palen zijn gaan rotten als gevolg van een lage grondwaterstand. Volgens de eisers is die lage grondwaterstand het gevolg van lekke riolen. Volgens de gemeente zijn er diverse oorzaken voor de schade. Dordrecht heeft de afgelopen jaren wel vele kilometers riool vervangen. Bovendien heeft de gemeente het initiatief genomen voor onderzoek naar de funderingen.

De rechtbank spreekt zich niet uit over de oorzaak van de schade. Volgens de rechtbank heeft Dordrecht voldaan aan haar zorgplicht voor het in goede staat houden van een rioolstelsel. De gemeente is niet stil blijven zitten en heeft de adviezen van deskundigen opgevolgd. De rechtbank oordeelt dat de gemeente bij haar rioleringsbeleid een af weging van belangen mag maken. Volgens de rechtbank heeft de gemeente de belangen van de bewoners aangetrokken, gezien de subsidieregeling voor funderingsherstel.

Wethouder F.J. van den Oever is tevreden over de uitspraak. ,,Wij hebben steeds gezegd: ‘wij zijn niet aansprakelijk voor de schade, maar we nemen wel de verantwoordelijkheid om een volkshuisvestingsprobleem mee te helpen oplossen.’ Daarin voelen wij ons gesteund door de rechtbank.’’

In Dordrecht hebben 1200 huizen funderingsschade. Daarvan zijn er inmiddels 500 hersteld, mede dankzij de subsidieregeling. Deze regeling loopt nog tot 1 juli 2011. ,,Wij proberen samen met de belangenvereniging eigenaren te bewegen alsnog tot funderingsherstel over te gaan”, aldus de wethouder.

Tegen het vonnis van de rechtbank is nog hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. In een eerdere zaak over de aansprakelijkheid voor funderingsschade stelden zowel de rechtbank als het hof de gemeente Dordrecht in het gelijk.Deel dit bericht met je vrienden!