woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Kamerverhuurpand Toulonselaan ontruimd

21 juli 2009

DORDRECHT - De Milieudienst Zuid-Holland Zuid heeft vanmorgen in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht een illegaal kamerverhuurpand aan de Toulonselaan 58 ontruimd. Dit besluit is genomen omdat er sprake is van een ernstig brandonveilige situatie.

De Milieudienst Zuid-Holland Zuid heeft na een melding kamerverhuur aan de Toulonselaan 58 een inspectie uitgevoerd. Uit die inspectie bleek dat het pand in gebruik was als kamerverhuurpand zonder dat hiervoor een onttrekkingsvergunning was afgegeven. De inspecteurs concludeerden dat het pand bovendien absoluut niet voldeed aan de brandveiligheidseisen. De eigenaar is daarop eind juni aangeschreven om voor 3 juli maatregelen te nemen tegen de geconstateerde brandonveilige situatie of het pand voor die tijd te ontruimen. Via een voorlopige voorziening schortte de rechtbank Dordrecht de werking van het besluit op tot 20 juli.
 
Vanmorgen hebben inspecteurs van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid een herinspectie gedaan om te controleren of de benodigde brandveiligheidsvoorzieningen inmiddels getroffen waren. Dat bleek niet het geval te zijn. Het pa nd was bovendien nog bewoond door ongeveer 10 mensen. De Milieudienst is direct na de inspectie tot ontruiming overgegaan. De bewoners van het pand zijn op bevel van de rechter op 3 juli door de eigenaar schriftelijk ingelicht over het besluit van het college van B&W om tot bestuursdwang over te gaan.
 
Kamerverhuurbeleid
De gemeente Dordrecht heeft het kamerverhuurbeleid het afgelopen jaar flink aangescherpt. Met ingang van 25 december 2008 geldt een quotering van vijf procent voor de kamerverhuur in Dordrecht. Dat betekent dat in alle wijken niet meer dan vijf procent van alle particuliere woningen in een straat gebruikt mag worden voor kamerverhuur. Maar wie kamers wil verhuren moet hoe dan ook een onttrekkingsvergunning aanvragen bij de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Bij verhuur aan meer dan vier personen is ook een gebruiksmelding op grond van het Gebruiksbesluit nodig bij de Milieudienst zodat kan worden gecontroleerd op brandveiligheid. Als de eigenaar van een pand niet over de juiste vergunningen beschikt en dit niet tijdig in orde maakt gaat de gemeente tot ontruiming over.

Deel dit bericht met je vrienden!