Alles over Dordrecht...
21jul 2009

Trivire is de naam

DORDRECHT -Op 1 juli 2009 zijn  de van origine Zwijndrechtse woningcorporaties Interstede en het Dordtse Progrez gefuseerd. Deze fusie is  na een ruime voorbereiding in goede harmonie  tot stand gekomen. Beide corporaties hebben al sinds hun oprichting de gemeentegrenzen overbrugd en vullen elkaar nu aan tot een middelgrootte corporatie. Bestuurders en huurdersraden hebben hun goedkeuring gegeven waardoor de nieuwe organisatie van start kon gaan. Veel van de huurcomplexen in Dordrecht, Zwijndrecht en H.I.Ambacht liggen naast elkaar waardoor er een goede aanvulling in diensten op elkaar aansluiten.

Interstede is van origine een socialistisch bolwerk terwijl Progrez – ontstaan door een eerdere fusie van de Vooruitgang met de Dubbeldamse corporatie- een werkgeversclub was. In Dordrecht wordt er in de wijk Krispijn ook al langer samengewerkt. De historische oorsprong is al lang geen beletsel meer  in de samenwerking onderling waardoor de volledige fusie een logische stap was geworden. De naam van de nieuwe organisatie vindt zijn oorsprong in het drierivierenpunt, dat de Drechtsteden verbindt en waar mensen elkaar ontmoeten. De gekozen kleuren in het naamlogo verwijzen naar  de veelkleurigheid  van de samenleving en veelzijdigheid van hun woonproducten en diensten. Trivire is de naam geworden waarin men samen met bewoners en de professionals van het bedrijf aan mooie en dynamische wijken en buurten wil werken. En waar ze met de verschillende achtergronden van de mensen  die daar wonen een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Marc Vintgens en Wim van der Linden blijven hun bijdrage als directeur bestuurder leveren aan het bedrijf. De een voor de dagelijkse gang van zaken de ander voor de ontwikkelingen die constant plaatsvinden bij de ontwikkeling van alles wat op woongebied plaatsvindt. Op 1 januari 2010 gaat de organisatie volledig onder de nieuwe naam werken en tot die tijd wordt er nog gewerkt onder de eigen naam.
 Deel dit bericht met je vrienden!