Alles over Dordrecht...
14jul 2009

Bewoners kiezen nieuw Koeienveld

DORDRECHT - Het Koeienveld in Stadspolder wordt opnieuw ingericht. Bewoners binnen de Stadspolderring konden uit drie ontwerpen hun favoriet kiezen. Het merendeel van de stemmers (39%) kiest voor ontwerp 2: “Avontuurlijk spelen met groen en water”. Van alle drie ontwerpen verandert dit ontwerp het Koeienveld het meest. In het najaar gaat de eerste schop in de grond.

De gemeente heeft al in een vroeg stadium, nog voor de ontwerpfase, bewoners opgeroepen hun ideeën en wensen door te geven. Er kwamen veel reacties binnen. De reacties zijn in de drie ontwerpen verwerkt. Bewoners konden in juni uit de drie ontwerpen hun favoriete ontwerp kiezen. Dat deden zij via internet en tijdens een inloopmiddag.

Het Koeienveld ligt in het hart van Stadspolders. Uit het bewonersoordeel Openbaar Groen Dordrecht 2007 van de gemeente blijkt dat de score van dit veld lager is dan de score van andere parken in Dordrecht. De gemeente Dordrecht wil deze score verhogen en vroeg bewoners binnen de Stadspolderring mee te denken. Met tekst, tekening, fotocollage, maquette, plan of idee konden bewoners aangeven hoe zij het veld opnieuw willen inrichten.

Stemmen via internet
De sector Stadsbeheer van de gemeente die de herinrichting leidt, koos bij het plannen van de herinrichting van het Koeienveld voor het zeer vroegtijdig betrekken van bewoners. Nog vóór de ontwerpfase konden bewoners hun wensen doorgeven. Met deze wensen heeft de ontwerper drie ontwerpen gemaakt, waarna bewoners via internet konden stemmen.

“De gemeente streeft er zoveel mogelijk naar bewoners te laten meedenken en zelfs meebeslissen, zoals met het project “Burger aan zet”. De openbare ruimte is immers ruimte in hun buurt of wijk. Veel werk van de sector Stadsbeheer leent zich ervoor om inwoners de gelegenheid te bieden mee te denken en dat geldt ook voor het Koeienveld”, zegt wethouder Stadsbeheer F.J. van den Oever. “E-participatie, inspraak via internet, is een verfrissende, makkelijke en vrij simpele manier om snel te inventariseren wat mensen willen.”

Avontuurlijk spelen met groen en water
Het winnende ontwerp verandert het aanzien van het Koeienveld het meest ingrijpend van de drie ontwerpen. Er komt een grotere waterpartij en met de af te graven grond worden op het veld enkele heuveltjes opgeworpen. Bewoners kunnen de heuveltjes voor spelletjes (zoals sleetje rijden in de winter) benutten. En op één van de heuvels komt een kabelbaan. De hoge struiken verdwijnen uit de rozentuin, wat meer overzicht schept. Bij het voetbalveld komen muurtjes die deels met klimplanten beplant worden en deels ruimte bieden aan graffitibeoefenaars. De zandspeelplaats die nu in feite uit twee (gescheiden) delen bestaat, wordt één geheel. Er komen verder twee tamme kastanjes en enkele picknicktafels. De koeien en de stier blijven staan. Dat was een nadrukkelijke wens van veel buurtbewoners. Al deze veranderingen passen binnen het beschikbare budget van een ton.

Tweede en derde plaats
Op de tweede plaats komt ontwerp 3: Spelen voor alle leeftijden. 33% van de stemmers koos voor dit ontwerp. “Een groot speelveld” kreeg 28% van de stemmen. In totaal zijn 264 stemmen uitgebracht. 2.320 Huishoudens ontvingen een stemcode.
Veel mensen gaven nog een reactie op ontwerp 2. De gemeente wil nu kijken of deze reacties nog ingepast kunnen worden. Na de zomervakantie maakt de gemeente met een nieuwsbrief bekend hoe het definitieve ontwerp er uitziet. Natuurlijk blijft het door de bewoners uitgekozen ontwerp 2 staan. In de nieuwsbrief wordt ook bekend gemaakt wie de winnaars van de prijsvraag zijn en wat de planning voor de uitvoering wordt. Zodra het definitieve ontwerp gereed is, spreekt de gemeente in ieder geval een reactietermijn voor de bewoners af om het ontwerp af te ronden.Deel dit bericht met je vrienden!