woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht werkt door aan water

8 juli 2009

DORDRECHT - Dordrecht blijft de komende jaren werken aan een veilig, mooi en vitaal Eiland van Dordrecht. Die ambitie is vastgelegd in het Waterplan Dordrecht 2009-2015 dat gisteren is vastgesteld door het college van B&W. Milieuwethouder D.A. van Steensel: “We blijven de komende jaren werken aan waterkwantiteit, waterkwaliteit en watergebruik & -beleving. Daarnaast gaan we ons nog meer richten op waterveiligheid en verruimen we ons werkterrein tot het hele Eiland van Dordrecht.” Het Waterplan Dordrecht 2009-2015 is gezamenlijk opgesteld door de gemeente Dordrecht en waterschap Hollandse Delta. Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap besluit 4 augustus aanstaande over het nieuwe waterplan.

Het Stedelijk Waterplan Dordrecht 2003-2007 richtte zich op het op orde brengen van het stedelijk watersysteem (droge voeten houden), het verbeteren van de waterkwaliteit (schoon water en gezonde flora en fauna) en het aantrekkelijker maken van de stad met extra water. Tijdens de uitvoering van dit waterplan werd duidelijk dat de mondiale klimaatveranderingen ingrijpende gevolgen zullen hebben en dat het beleid hierop moest worden  aangepast. Daarom hebben gemeente en waterschap hun koers bijgesteld. Het internationale onderzoeksproject Urban Flood Management (UFM) richtte zich nadrukkelijk op klimaatverandering en veiligheid. Het project is afgerond en heeft zijn weg gevonden in het rapport van de 2e Deltacommissie (Commissie Veerman, 2008) en in het ontwerp Nationaal Waterplan (2008).

Wethouder Van Steensel: “Ons belangrijks te speerpunt is dus de waterveiligheid. Daarom zijn we ook al gestart met het project MARE, waarin we onderzoek doen naar hoogwater- en klimaatbestendige stedelijke ontwikkelingen. MARE is het vervolg op het succesvolle UFM. Daarnaast werken we mee aan het project Afsluitbaar Open Rijnmond. Hierbij leggen we een ring van afsluitbare keringen aan die ervoor moet zorgen dat de regio’s Rijnmond en Drechtsteden bestand zijn tegen extreem hoge waterstanden op zee en in de rivieren. En we onderzoeken de mogelijkheden om de Voorstraat, een waterkerende dijk, te versterken. Kortom, we blijven ook de komende jaren doorwerken aan het water in Dordrecht.”

Procedure
Het college van Dijkgraaf en Heemraden bespreekt het Waterplan Dordrecht 2009-2015 op 4 augustus aanstaande. Het waterplan wordt vrijgeven voor inspraak van 24 augustus tot 3 oktober 2009. Na de inspraak worden de ingebrachte zienswijzen verwerkt in het definitieve Waterplan Dordrecht 2009-2015 dat, naar verwachting, begin november 2009 via het college van B&W aan de Dordtse gemeenteraad kan worden aangeboden.

Dordrecht werkt aan water is een gezamenlijk project van gemeente Dordrecht en waterschap Hollandse Delta.

Lees meer over:

water eiland doorwerken
Deel dit bericht met je vrienden!