Alles over Dordrecht...
03jul 2009

Beter behoud groen in de stad

DORDRECHT - De gemeente gaat maatregelen treffen voor het behoud van waardevolle natuur in de stad. Onlangs is het college van Burgemeesters en Wethouders akkoord gegaan met het uitvoeringsprogramma Stedelijke Ecologische Structuur Dordrecht 2010-2013. Hierin is beschreven hoe de leefgebieden en verbindingszones van flora en fauna straks beter worden aangesloten op de natuur in het buitengebied. Ook stelt het programma de gemeente in staat grotere weerstand te bieden tegen de permanente bedreiging voor het groen door diverse bouw- en verkeersplannen.

De Stedelijke Ecologische Structuur behelst het hele stedelijke gebied ten noorden van de Wieldrechtse Zeedijk en ten noorden van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Er zijn drie belangrijke zones in Dordrecht: de Wantijzone, de Dordtwijkzone en de Amstelwijckzone. Het zijn drie grote groene poorten die de stad inlopen. Waardevol zijn ook de West- en Oostkil, twee voormalige Biesboschkreken die nog door de stad kronkelen. De rivieren, de stadshavens en de dijken zijn belangrijke vleermuisroutes. Ook de Corridor langs de provinciale weg en het moeraspark van wijk De Hoven en de Alloijz enzone in het buitengebied dat natte natuur krijgt, tellen belangrijk mee met het groen van de stad.

Strooigoed
Om een stad leefbaar te houden zal het groen overal verspreid aanwezig moeten zijn. Hiervoor zorgen parken en bermen, deze worden oo k wel strooigoed genoemd. Het recreatiegroen van enig formaat moet op loopafstand liggen. Er zullen daarom ook nieuwe groene stadslinten worden gerealiseerd. De Alloijzenzone in het buitengebied wordt opnieuw ingericht voor droge en natte natuur en voor recreatie. Het Wantij en de Vlij krijgen ecologische oevers en het streven is om er een zoetwater getijdennatuur van te maken.

Ecologische verbindingen
Er komen nieuwe ecologische verbindingen bij de Molenvliet-Vlij en onder de Groene Zoom. Ook komen er voorzieningen voor flora en fauna in de Dordtwijkzone, terrein De Vlaming en de Stevensweg-Oost. Het gaat om aanbrengen van beplanting als schuilplaats voor kleine dieren. Oevers en dijken worden natuurlijker ingericht. Dit geldt met name bij het Wantij ten westen van de N3 en de Wantijdijk. Ook de herstructurering van Wielwijk en Wielwijkpark biedt kansen voor meer natuur in deze wijken. Het Overkamppark wordt ecologisch opgewaardeerd en er komt straks meer natuur in de Driehoek Bildersteeg.Deel dit bericht met je vrienden!