woensdag 25 november 2020

Alles over Dordrecht

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester, zoekt u mee?

1 juli 2009

DORDRECHT - Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Dhr. Weidema, en raadsgriffier Mw. Van Hall verzorgden op dinsdag 30 juni de aftrap van de campagne "Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester, zoekt u mee?" Met een druk op de knop waarmee de website www.dordrecht.nl/nieuweburgemeester werd geopend, is de gemeenteraad begonnen met de voorbereidingen om een geschikte nieuwe burgemeester te vinden. De raad roept Dordtenaren op mee te denken.

De campagne ‘Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester, zoekt u mee?’ is er op gericht de inwoners van Dordrecht intensief te betrekken bij het opstellen van de profielschets. Wat voor kwaliteiten moet de nieuwe burgemeester hebben volgens de Dordtenaren? Vertel het de raad!

Inwoners denken mee

Hilton Weidema over de campagne: 'Een van de doelstellingen van de Dordtse gemeenteraad is het actief op zoek gaan naar meningen van Dordtenaren. Tijdens de profielschetsfase kunnen Dordtse inwoners via een poll kiezen uit tien eigenschappen waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen'. Op het forum van www.vertelhetderaad.nl kan er gediscussieerd worden over de nieuwe burgemeester. Via het e-mailadres nieuweburgemeester@dordrecht.nl kunnen mensen ook hun mening kwijt en originele vragen indienen die aan de kandidaten gesteld kunnen worden. De meest originele vraag wordt in de selectiegesprekken aan de kandidaten gesteld. De indieners (top 10 meest originele vragen) worden beloond met een uitnodiging om als speciale gast bij de  installatie van de nieuwe burgemeester (februari 2010) aanwezig te zijn. Meer informatie is te vinden op website www.dordrecht.nl/nieuweburgemeester.

Profielschetsfase

Inwoners kunnen tot 15 augustus 2009 een bijdrage leveren aan de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. Daarna is de raad aan zet. Merel van Hall: 'Tijdens een bijzondere raadsvergadering op 1 september 2009 komt de Commissaris van de Koningin de profielschets ophalen. In deze vergadering wordt de profielschets definitief vastgesteld. Vervolgens wordt de vacature gepubliceerd in de Staatscourant en andere media.'

De Commissaris van de Koningin bekijkt alle sollicitatiebrieven en voert een gesprek met kandidaten. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koningin een advies aan de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Die commissie bestaat uit gemeenteraadsleden en voert namens de gemeenteraad gesprekken met de kandidaten.

Kandidaten voordragen

Alleen de twee beste kandidaten worden tijdens een besloten vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. De namen van de kandidaten worden vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. De gemeenteraad bepaalt welke kandidaten worden voorgedragen voor benoeming. Na bespreking in de ministerraad draagt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kandidaat voor benoeming door de Koningin voor.

Het is de bedoeling voor het einde van het jaar de voor Dordrecht beste kandidaat te hebben gevonden. Volgens planning wordt de nieuwe burgemeester in februari 2010 door de gemeenteraad geïnstalleerd.

Lees meer over:

burgemeester nieuw
Deel dit bericht met je vrienden!