Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Kick-off nieuw onderwijsprogramma International Contracting

19 juni 2009

DORDRECHT - Op woensdag 17 juni 2009 heeft in de Moestuinzaal van Hotel Restaurant Villa Augustus in Dordrecht de kick-off plaatsgevonden van een in Europa uniek onderwijsprogramma getiteld “International Contracting.”

Stakeholders
De opleiding is onstaan vanuit een samenwerking van partners uit de bouw-, bagger- en offshore sector: Royal Boskalis Westminster nv (Papendrecht), Ballast-Nedam Infra en Heerema Fabrication Group (Zwijndrecht). Het aldus ontstane consortium staat echter open voor nieuwe partners uit deze sectoren.

TiasNimbas Business School, de businessschool van de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de opleiding in nauwe samenwerking met het consortium ontwikkeld en voert de opleiding ook uit.

De Gemeente Dordrecht ondersteunt en faciliteert dit opleidingsprogramma en de vestiging daarvan in Dordrecht, vanuit de visie die zij heeft op het belang van (hoger) onderwijs in Dordrecht en de link die bestaat met het in Dordrecht gevestigde Topinstituut Ecoshape, waarin onder andere ook Boskalis deelneemt.

Aanleiding
Organisaties in de (water)bouw industrie opereren als ketenintegrator in een steeds dynamischere internationale omgeving waarin contracten een essentiële rol spelen. Naast het noodzakelijke managen van kosten en risico’s, zorgt goed en professioneel contractmanagement daarbij voor daadwerkelijke waardecreatie door samenwerking in supply-chain.

In het licht hiervan hebben Royal Boskalis Westminister nv, Ballast Nedam Infra, en Heerema Fabrication Group het initiatief genomen om in samenwerking met TiasNimbas Business School hun contractmanagement activiteiten verder te professionaliseren en het eerste opleidingsprogramma rond International Contracting en contract management in Europa te ontwikkelen.

De opleiding
De nieuwe opleiding is gericht op het beter begrijpen van doelstellingen, afhankelijkheden en risico’s van de verschillende contractpartijen en het vanuit dit perspectief creëren van meerwaarde voor alle partijen door professioneel contractmanagement. Het is daarmee met klem geen juridische opleiding, maar een opleiding die de businesspraktijk centraal stelt. Doelgroep voor de opleiding zijn daarmee niet alleen projectdirecteuren, projectmanagers, projectleiders en regiomanagers maar ook juridisch specialisten en inkopers.

De opleiding is geheel ontwikkeld volgens een case-based onderwijs methodiek. Hierbij wordt telkens gestart met een voor iedereen herkenbare en realistische case (probleem) en wordt in discussie met deelnemers en docenten gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen vanuit zowel praktijk als theorie. Hiertoe zijn specifiek voor deze opleiding cases ontwikkeld op basis van ervaringen van de partners in het consortium en de expertise van de betrokken docenten.

Het International Contracting Programme bestaat op dit moment uit een basis module waarin een overzicht wordt geboden van de gehele contracts management cyclus in al haar aspecten, en 2 specialistische modules (Finance & risk Business law) waarin specifieke onderwerpen verder verdiept worden. In de toekomst zullen hier bovendien andere thema’s aan toegevoegd worden.

Deel dit bericht met je vrienden!