Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Huis te Merwede wordt opgeknapt

17 juni 2009

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de ruïne van Huis te Mewede wordt geconsolideerd. De omgeving wordt opgeknapt, het gebied wordt toegankelijker en er komt meer informatie voor het publiek.

Eind 2009 zijn de werkzaamheden voorbereid en zijn alle vergunningen in orde. Begin 2010 starten de werkzaamheden die waarschijnlijk midden 2010 zijn afgerond. Het project kost ruim twee ton. Met een dergelijk bedrag is rekening gehouden in de grondexploitatie van de tweede Merwedehaven.

Opknappen van Huis te Merwede betekent dat Dordrecht haar verant­woordelijkheid neemt voor het conserveren van een belangrijk en zicht­baar element uit haar geschiedenis. Het sluit aan bij de kern­kwaliteiten van Dordrecht: water, historie en vernieuwing.
Bouwkundig wordt de ruïne veiliggesteld. Dat betekent dat begroeiïng wordt weggehaald, schade wordt hersteld en de veiligheid van bezoekers wordt gewaarborgd.

De openbare ruimte rond de ruïne wordt opgeschoond, zodat bezoekers rond kunnen wandelen en zicht hebben op het water en op de ruïne. Er komen parkeermogelijkheden voor fietsers en parkeren van auto's wordt tegengegaan op plaatsen waar de ruïne schade zou oplopen.
Bij de ruïne komt een informatiepaneel met de geschiedenis van het Huis te Merwede. Op fietsroutes en op de Baanhoekweg komen verwijzingen. In overleg met de VVV brengt de gemeente de ruïne meer onder de aandacht.

Het opknappen en toegankelijk maken van de ruïne van het Huis te Merwede is de uitvoering van een motie die de gemeenteraad unaniem heeft aangenomen op 12 november 2008.

Lees meer over:

opknapbeurt huis te merwede
Deel dit bericht met je vrienden!