Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Meer geluidsruimte voor het Zeehavengebied

5 juni 2009

DORDRECHT - Het Dordtse college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting rond het industriegebied Dordt-West. De gemeente legt daarmee de bestaande situatie op de juiste manier vast en vergroot de geluidsruimte voor het Zeehavengebied. Zo wil de gemeente de gewenste ontwikkeling van de Zeehaven mogelijk maken.

Het vaststellen van hogere waarden voor het industrielawaai creëert geluidsruimte voor elk perceel in het westelijke industriegebied. Ook maakt de gemeente hiermee de revitalisering van het Zeehavengebied mogelijk. Dit is belangrijk voor de economische positie van Dordrecht.

Geringe toename
Door de nieuwe waarden kan het industrielawaai iets toenemen. Per woning is bepaald welke hogere waarde nodig is. Uit onderzoek blijkt dat als het industrieterrein in de toekomst maximaal gebruikt wordt, de toename voor de woningen in de buurt van het industrieterrein gemiddeld drie decibel is. Mensen ervaren dit in de praktijk slechts als een geringe toename van geluid.

Voorgeschiedenis
De Zeehaven, Dordtse Kil I en een deel van Dordtse Kil II vormen samen met Groote Lindt in Zwijndrecht een gezon eerd industrieterrein. In 1991 is vastgelegd hoeveel industrielawaai er van dit terrein mag komen. In 2004 is gebleken dat er in de praktijk meer geluid is dan in 1991 was berekend en vastgelegd. Samen met Zwijndrecht en de provincie heeft de gemeente diverse maatregelen genomen om de geluidsproblemen op te lossen. Ondanks die maatregelen blijven rond het industrieterrein een aantal gebieden waar meer geluidsruimte nodig is dan in 1991 was berekend. De gemeente wil die extra ruimte mogelijk maken door hogere geluidswaarden vast te stellen voor woningen die in de buurt van het industrieterrein liggen.

Inloopmomenten
Vanaf 4 juni 2009 ligt het ontwerpbesluit met het bijbehorende onderzoek zes weken ter inzage op het Stadskantoor, in wijkcentrum Wielwijk en in wijkcentrum Koloriet in Krispijn. De bewoners van de wijken Wielwijk en Krispijn hebben een informatiebrief ontvangen met de voorgestelde nieuwe waarden.

Er zijn twee inloopmomenten georganiseerd waar medewerkers van de gemeente en de Milieudienst mogelijke vragen beantwoorden. Bewoners van Krispijn kunnen op dinsdag 16 juni tussen 16.30 en 18.30 uur in wijkcentrum Koloriet aan de Jacob Marisstraat 70 binnenlopen. De bewoners van Wielwijk zijn uitgenodigd voor het inloopmoment op woensdag 17 juni tussen 16.30 uur en 18.30 uur in wijkcentrum Wielwijk aan het Admiraalsplein 157.

Lees meer over:

geluidsruimte zeehavengebied
Deel dit bericht met je vrienden!