Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

De Hoop neemt vrouwenopvang Ruchama over

3 juni 2009

DORDRECHT - De Hoop ggz neemt in principe per 1 juli aanstaande vrouwenopvang Ruchama over van Stichting Tot Heil des Volks. Beide instellingen hebben daartoe vandaag een intentie getekend. De gespecialiseerde hulpverlening van het christelijke vrouwen-begeleidingscentrum zal worden voortgezet, maar dan onder de vlag van De Hoop ggz. Tot Heil des Volks wil zich meer concentreren op haar Amsterdamse kernactiviteiten. De enorme administratieve lasten van kleinschalige AWBZ-gefinancierde gezondheidszorg zijn daar niet goed mee te combineren.

Ruchama bestaat sinds 2003. Sinds 2009 is het een AWBZ-instelling met in totaal 24 gesubsidieerde plaatsen voor verblijf en begeleiding van vrouwen in probleemsituaties. De kleinschaligheid van dit centrum blijft echter een probleem gezien de vele regels en administratieve verplichtingen in het kader van de AWBZ. Dat leidde bij Tot Heil des Volks tot de conclusie dat deze AWBZ-gefinancierde hulpverleningsactiviteiten beter ondergebracht kunnen worden bij een grotere, christelijke gezondheidszorginstelling. Die werd gevonden in De Hoop ggz.

“De hulpverleningsactiviteiten van Ruchama kunnen een goede aanvulling vormen op het zorgaanbod dat wij al hebben”, zegt Teun Stortenbeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting De Hoop. “We beschikken over de benodigde organisatorische en administratieve infrastructuur om deze vorm van zorg over te kunnen nemen. En wat het allerbelangrijkste is: hiermee blijven behandelplaatsen voor christelijke zorg behouden.”

Henk van Rhee, voorzitter van de Raad van Bestuur van Tot Heil des Volks is blij dat de hulpverlening van Ruchama gecontinueerd kan worden: “Om de hulpverlening vanuit een bewust christelijke identiteit én op kwalitatief goed niveau te kunnen blijven uitvoeren, is kennis en ervaring nodig, waar wij ons vanuit de missie evangelisatie, hulpverlening en profetische verkondiging niet primair op richten. De Hoop kan dat als in de gezondheidszorg gespecialiseerde organisatie gelukkig wel. We zijn dan ook blij dat we met De Hoop deze principeovereenkomst kunnen tekenen en dat hiermee het belangrijke en noodzakelijke werk van Ruchama voortgang kan vinden.”

Ruchama betreft christelijke opvang van vrouwen die te maken hebben met mishandeling, overbelasting, psychische problemen en seksueel misbruik. Naast opvang van vrouwen ontfermt Ruchama zich ook over eventuele kinderen van deze vrouwen. Het vrouwencentrum biedt hen tijdelijk opvang en deskundige begeleiding.

Stichting Tot Heil des Volks stelt zich ten doel: evangelisatie in de meest ruime zin; het behartigen van de geestelijke en materiële belangen van allen, die door middel van door de activiteiten van de aangesloten stichtingen worden bereikt. Het is een koepelorganisatie die zich toelegt op evangelisatie, hulpverle­ning en het laten horen van profetisch geluid. Voor meer informatie over Tot Heil des Volks kan men terecht op www.totheildesvolks.nl

De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop ggz biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en volwassenen. Voor meer informatie over De Hoop ggz kan men terecht op www.dehoop.org.

Lees meer over:

overname de hoop ruchama
Deel dit bericht met je vrienden!