Alles over Dordrecht...
20mrt 2009

Israëlgenootschap regionaal in de lift

DRECHTSTREEK - De afdeling Drechtstreek van Nederland-Israëlgenootschap zit in de lift. De vereniging met leden in Zwijndrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht krijgt op de informatieavonden tegenwoordig meer dan tachtig belangstellenden.
,,We bieden een goed activiteitenprogramma aan, dat blijkbaar steeds meer mensen aanspreekt. Vorig jaar konden we bogen op gemiddeld vijftig mensen per avond. Deze ontwikkeling is opvallend, want ons genootschap trekt juist landelijk minder mensen", aldus voorzitter F. van der Walle. De vereniging wil op een brede manier de relatie Nederland - Israël belichten en telt uit de regio bijna honderd leden.

De laatste lezing was van de Calvijndeskundige prof. Hans Jansen uit Heusden, die de vise van de kerkhervormer op de Joodse religie en het Joodse volk belichten. Hij had in de nalatenschap van Calvijn minstens 200 keer opmerkingen gevonden, die de hoogleraar betitelde als Joods vijandig. ,,Als je deze kerkhervormer in zijn historische tijd plaatst, dan is het toch opvallend dat Europa in de zestiende en zeventiende eeuw op veel plaatsen Joods vijandig was, maar dat Nederland een gunstige uitzondering blijkt te zijn geweest." Veel Joodse vluchtelingen van elders hebben ook hun sporen in de Drechtstreek nagelaten.
Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht kenden tot de tweede wereldoorlog een actief Joods leven. De synagoge van Dordrecht werd tijdens de stadsvernieuwing in de binnenstad (Grote Markt)gesloopt. Sliedrecht heeft een dijksynagoge weten te behouden.

De volgende lezing van het genootschap is op maandag 27 april. Het bestuur, met leden uit Papendrecht en Dordrecht, verwacht voor het onderwerp (Joodse) identiteit veel belangstelling gezien de actualiteit. Prof. I.B.A. Abram zal het onderwerp inleiden.
Alle achtergrond op: www.gni-drechtsteden.dordt.nl
Op de site www.dewilhelminakerk.nl staat onder 4 mei en psalm 43 ook historische informatie over de (Joodse) geschiedenis.   Deel dit bericht met je vrienden!