zaterdag 29 januari 2022

Alles over Dordrecht

Voortzetting bouw fietsbrug over de Vlij

13 maart 2009

DORDRECHT - Het college van B&W heeft besloten om zodra een aanlegvergunning is verstrekt te starten met de bouw van de fietsbrug over de Vlij. In het kader van de aanlegprocedure heeft het college advies gevraagd aan het ministerie van LNV. Zodra een reactie van het ministerie binnen is, deze wordt op korte termijn verwacht, kan een aanlegvergunning verleend worden.

Eind 2007 werd het werk aan de fietsbrug stilgelegd, omdat bleek dat de bouwvergunning strijdig was met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Begin 2008 is daarom een planologische vrijstellingsprocedure opgestart. Deze procedure is in september 2008 afgerond. Daarna heeft de Provincie in oktober 2008 een verklaring van geen bezwaar afgegeven en is op 16 december 2008 een bouwvergunning verleend.

De Stichting Het Wantij heeft op 26 januari 2009 hier bezwaar (pro forma, niet inhoudelijk) tegen ingediend. Ook de bewonersvereniging Wantijpark heeft een bezwaar ingediend. Deze ingediende bezwaren hebben geen schorsende werking. Zodat gebruik kan worden gemaakt van de bouwvergunning. De gemeente heeft de afspraak gemaakt met de Stichting Het Wantij, namelijk dat de Stichting een week van te voren geïnformeerd wordt over de start van de werkzaamheden.

De reden dat de bouw van de fietsbrug wordt herstart, is dat uitstel nu betekent dat de brug zeker dit jaar niet meer afgebouwd kan worden. Zeker omdat er maar in een beperkte periode gebouwd mag worden in verband met gesloten seizoenen van het Waterschap en de Flora en Faunawet.

Deel dit bericht met je vrienden!