zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

Duidelijkheid over geluidsbelasting industriegebied de Staart

11 maart 2009

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht heeft een ontwerpbesluit genomen voor de geluidsbelasting van het industriegebied De Staart in deze gemeente. Vanaf 12 maart ligt het ontwerpbesluit voor de hogere waarden met alle onderzoeken gedurende zes weken ter inzage op het Stadskantoor, in het buurtcentrum Staart-West aan de Maasstraat en in buurtcentrum de Rietschors aan de Boterdiepstraat. Met het besluit wil de gemeente de bestaande situatie op de juiste manier vastleggen.

Het blijkt dat de geluidsbelasting op de woningen dicht bij het industrieterrein, hoger is dan in de jaren negentig berekend werd. De gemeente wil daarom nieuwe hogere waarden voor deze woningen vaststellen. De hogere waarden sluiten aan op het huidige industrielawaai, inclusief een aantal geluidsreserveringen voor bijvoorbeeld lege percelen zoals de Oostpoort of de Montanlocatie. Bij die reserveringen is uitgegaan van de geluidsruimte zoals die voorheen vergund was.

Verbeterd
Samen met de provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Dordrecht de geluidsmodellen verbeterd. Hierdoor is het mogelijk om nauwkeurig aan te geven hoeveel lawaai er van het terrein komt. Verder heeft de provincie met Dupont, het bedrijf dat veruit de meeste lawaai produceert, afspraken gemaakt over het zoveel mogelijk terugdrin gen van het geluid.

Ontwerp zonebeheerplan
Gelijktijdig met het ontwerpbesluit voor hogere waarden heeft het college ook een ontwerp-zonebeheerplan voor het industrieterrein gepubliceerd. Het belangrijkste van dat zonebeheerplan is dat de geluidsruimte en de verdeling daarvan voor de bedrijven op het industrieterrein wordt vastgelegd. Er komt geen nieuwe geluidsruimte beschikbaar. Wel ontstaat voor iedereen duidelijkheid over de vraag hoeveel geluidsruimte er is. De gemeente wil daarmee ook voorkomen dat er opnieuw overschrijdingen ontstaan.

Inloopmiddagen
Voor de bewoners op De Staart worden twee inloopmiddagen georganiseerd. In buurtcentrum De Rietschors aan de Boterdiepstraat op 23 maart tussen 16.30 en 18.30 en in buurtcentrum Staart-West aan de Maasstraat, op 31 maart tussen 16.30 en 18.30. Bij de inloopmiddagen zijn medewerkers van gemeente en Milieudienst Zuid-Holland Zuid aanwezig om vragen te beantwoorden.

Lees meer over:

de staart geluidsbelasting
Deel dit bericht met je vrienden!