woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Herinrichting Reeweg Oost veroorzaakt schade aan honderden huizen

9 februari 2009

Dordrecht – De gemeente Dordrecht wil bij de herinrichting van de weg het grondwaterpeil onder de Reeweg Oost  bijna een meter lager instellen dan eerder was aangegeven.  Deze drooglegging is een bedreiging voor honderden huizen in de omgeving die last gaan krijgen van verzwakte funderingen. In enkele jaren zullen die woningen onherstelbare schade oplopen door scheurvorming en verzakkingen.

De Belangen Vereniging Funderings Problematiek vindt dat onaanvaardbaar en stelt dat de werkzaamheden slecht worden gecoördineerd. Omwonenden eisen een schadevergoeding als het gerommel aan de grondwaterstanden doorgaat.

De plannen die momenteel ter inzage liggen in buurthuis De Driesprong liegen er niet om. Om het wegdek van de Reeweg Oost opnieuw in te richten willen de bouwers het grondwaterpeil definitief omlaag brengen. En dat terwijl de omgeving al jarenlang beschouwd wordt als risicogebied vanwege de dreigende schade aan de houten paalfunderingen. Op dit moment worden er op diverse plekken funderingen vervangen en verbeterd. Een noodzakelijk, maar kostbare ingreep die volledig wordt betaald door de huizenbezitters.

In de afgelopen jaren hebben tientallen huizen zo’n dure renovatie moeten ondergaan. Daar achter zit veel leed van schulden en noodgedwongen verhuizingen. Als de gemeente de voorgenomen plannen op de Reeweg Oost niet wijzigt, dan komen veel meer bewoners voor pijnlijke problemen te staan.

 De BVFP pleit al jaren voor de aanleg van kleidammen. Hierdoor kan het grondwaterpeil heel plaatselijk worden verlaagd zonder schade aan de huizen in de omgeving. Teleurstellend is de weigering van het Dordtse gemeentebestuur om gebruik te maken van deze oplossing.

De BVFP heeft nog meer technische oplossingen bedacht en draagt die geregeld aan bij de gemeente. Op dit moment rest niet meer dan dringend bezwaar te maken tegen de verlaging van het grondwater onder de Reeweg Oost, namens de vele bewoners van de Reeweg Oost, Oranjelaan, Krommedijk Borneostraat, Celebesstraat, Sumatrastraat, Riouwstraat, Ceramstraat, Halmaheiraplein, Timorstraat, Madoerastraat. Balistraat, Oranjestraat en Eerste en Tweede Reedwarsstraat.

Deel dit bericht met je vrienden!