vrijdag 30 juli 2021

Alles over Dordrecht

Eens Augustijnenklooster: nu museum Hof van Nederaldn

De Nederlandse vlag wappert op 19 juli in Dordrecht van de Grote kerk, het Stadhuis en Stadskantoor als symbool van vrijheid en verdraagzaamheid

19 juli 2021 (door Hans Berrevoets)

DORDRECHT - Vandaag (19 juli) wapperde de Nederlandse driekleur op de toren van de Grote Kerk, van het Stadskantoor en het Stadhuis.  Dordrecht hoopt dat ook de burgerij dit gebaar massaal wil volgen, wanneer in juli 2022 stil wordt gestaan bij 450 jaar eerste vrije statenvergadering.

Via twitter deden al Dordtenaren de belofte om in 2022 hun vlag ook uit te gaan hangen om zo de bijzondere betekenis van de eerste vrije statenvergadering te onderstrepen op weg naar een vrij land.

De websites van RTV Dordrecht en RTV Rijnmond gaven ook aandacht aan de oproep te gaan vlaggen op in elk geval 19 juli.

 

(nieuws eerder op Dordrecht.net)

door HANS BERREVOETS

DORDRECHT - De datum 19 juli behoort in Dordrecht zeker elk jaar een vindplaats te zijn van vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid.

Het zijn de vier universele grondwaarden, die te lezen zijn op de website geboorte van Nederland. Misschien stond de (geboorte) wieg wel in Dordrecht.

Onze stad  – met op de kalender van 19 juli 1572 de openingsdag van de eerste vrije Statenvergadering – behoort tot de 23 gemeentes, die de geboorte van Nederland in 2022 actualiseren vanuit  de gebeurteniissen in 1572. Dat aantal van 23 gemeentes is de laatste tijd trouwens opgelopen naar 31 (!) gemeentes.

Het programma ademt eenheid in verscheidenheid uit.

Zo is het mooi om het belangrijke vaderlandse geschiedenis jaar 1572 te verbinden met het nu van deze tijd.

Brielle

Het jaar 2020 begint op 1 april  met 1572-2022 uiteraard in Brielle. De watergeuzen namen de stad in en de Spanjaarden werden verjaagd.

In het programma geboorte van Nederland vinden daarna nog 22 plaatsen een plek. Vlissingen is etappeplaats twee volgens een logische tijdlijn. Dordrecht volgt als etappe twaalf..

Martelaren

Dat is pal na de datum van de negentien martelaren van Gorkum. Deze onschuldige geestelijken werden als gefolterde gevangenen mensonterend per schip langs Dordrecht vervoerd.

De negentien werden vanaf de Dordtse kades door de bevolking beschimpt, beledigend en nog erger.

Uiteindelijk eindigde voor de negentien hun aardse reis in Brielle op 9 juli 1572.

Kroonjuweel

Zonder schaduw geen glans. Dus voor Dordrecht is 19 juli 1572 wel een kroonjuweel in de historie, maar de zwarte bladzijden nogen juist niet onbenoemd blijven.

,,Waar was je toen in juli 1572”, is een terugkerende vraag in Roermond.

Toen het leger van de prins van Oranje zich in die stad misdroeg en onschuldige slachtoffers maakte, was in Dordrecht die historische vergadering bezig.

De gebeurtenis rond de martelaren van Roermond ontbreekt in de tijdlijn op de website geboorte van Nederland.

Markeren

Het blijft elk jaar belangrijk om 19 juli te markeren, want het is niet zomaar een dag. In 2021 is aandacht van belang alvast op weg naar 2022.

Voor de openingsdag van de eerste vrije Statenvergadering, staat het museum Hof van Nederland symbool in het voormalige Augustijnenklooster.

Koning Willem-Alexander opende het museum in 2015 toen hij de eerste Koningsdag nieuwe stijl in Dordrecht vierde.

Hij tekende ook als eerste een register voor vrijheid van geloof en vrijheid van geweten.

Prins

Deze uitgangspunten werden eind december 1564 al door de Prins van Oranje onder woorden gebracht in een toespraak voor de Raad van State.

Het voormalige Augustijnenklooster werd in oktober 2001 door Willem-Alexander met Maxima al bezocht, toen de kroonprins haar kennis wilde laten maken met de provincie Zuid-Holland en Dordrecht in het bijzonder.

Het was vanzelfsprekend dat deze eerste kennismaking begon in de oudste stad van Holland.

449 jaar

 

De datum 19 juli 2021 symboliseert dus zeker 449 jaar bijzondere geschiedenis voor Dordrecht. Voor meer steden is deze datum van historisch belang.

Gouda van burgemeester Pieter Verhoeve vraagt die dag in 2022 aandacht voor 750 jaar stadsrechten.

Die rechten zijn altijd ook van belang geweest voor de poorters van toen en nu in Dordrecht als stad van minstens 800 jaar..

Rechtvaardigheid en bescherming van de rechtstaat zijn anno 2021 juist zeer actuele begrippen, zeker weer door de moord op journalist Peter R. de Vries.

Daarom staat 19 juli in Dordrecht voor meer dan mooie herinneringen aan de Hoffeesten. Wat dat betreft, geven de dagen 4 en 5 mei ons prima duiding.

We herdenken en bezinnen ons eerst. We vieren daarna de vrijheid met alles wat daarvoor staat.

Jaar

Wat dat betreft, heeft Dordrecht en hebben de Dordtenaren nog een jaar voor zich om zich voor te bereiden op juli 2022: 450 jaar eerste vrije Statenvergadering.

Die tijd kan beginnen met een herdenking van de slavernij, waaraan Dordrecht en bepaalde families hebben verdiend.

Die bladzij mag zeker niet onbeschreven blijven en past in ons geschiedenisboek. Dat geldt ook voor voorbeelden van veerkracht en vitaliteit om samen een veelkleurige wereldstad te zijn.

Het herdenkingsboek over Dordrecht in coronatijd – van de hand van Bert den Boer – is de meest recente geschiedenis.


 

Vindplaats

Zo kan 19 juli een vindplaats zijn en blijven voor onze lokale democratie en als oefening om  samen te leven. Zo geven we de grondwaarden vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid in een dialoog echt inhoud.

Daarom mag de vlag ook best uit in Dordrecht op 19 juli. We vinden toch allemaal: 19 juli is niet zomaar een dag..


 

Deel dit bericht met je vrienden!