Mobiliteitstransitie nodig om Dordrecht in 2040 bereikbaar te houden

24 mei 2024 • 09:40
Mobiliteitstransitie nodig om Dordrecht in 2040 bereikbaar te houden

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht streeft naar groei in inwoners en werkgelegenheid. Deze groei brengt ook uitdagingen met zich mee en zonder verandering zal dit leiden tot een toename van ongeveer 45.000 dagelijkse autoritten van, naar en binnen Dordrecht. Hoe de gemeente Dordrecht in de periode tot 2040 haar mobiliteit wil vormgeven staat in het mobiliteitsplan.

De ruimte in Dordrecht is schaars en van alle vervoerswijzen neemt de auto 55% van de openbare ruimte in, zowel rijdend als geparkeerd. Die beschikbare ruimte wil de gemeente ook gebruiken voor meer woningen, meer groen en ruimte voor leefbaarheid. Dat vraagt om een ander gebruik van de beschikbare ruimte en daar horen andere mobiliteitskeuzen bij. De gemeente zet in op het aanpassen van de manier van verplaatsen en van de plek waar de auto geparkeerd staat.

Wethouder Rik van der Linden: “Dordrecht is een groeiende stad en de uitdaging is om Dordrecht ook bereikbaar te houden, binnen de schaarse ruimte die er is. Het zijn uitdagingen die ons uitnodigen om anders te denken. Minder vanuit auto, meer vanuit fietsen en lopen. We willen samen een bereikbare, leefbare en levendige stad realiseren. Het Mobiliteitsplan 2040 draagt hieraan bij en geeft vorm aan de bereikbaarheid van en in Dordrecht. Als we niets doen, staat de bereikbaarheid van Dordrecht onder druk."

Mobiliteitsplan 2040
Het plan leidt in 2040 tot 30% minder autoritten en autokilometers per dag ten opzichte van de voorspelde groei. Hiermee wordt ook de luchtkwaliteit beter en overlast van geluid minder. Om deze ambitie te realiseren stelt de gemeente maatregelen voor om de druk op de weg te verlichten en de benodigde ruimte te creëren. Deze maatregelen dragen bij aan het kwaliteitsniveau van de fiets-, wandel- en OV-netwerken. Waar mogelijk krijgen voetgangers en fietsers voorrang op de auto. Dit resulteert niet alleen in een gezondere en aantrekkelijke stad, maar ook tot betere routes voor de auto via de hoofdwegen zoals Laan der Verenigde Naties, Baanhoekweg en Merwedestraat, voor ritten waarvoor de auto noodzakelijk is. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de stad en voorkomen we tegelijkertijd sluipverkeer.

Met slimmer organiseren van autoparkeren ontstaat er ruimte in de stad. De gemeente bouwt parkeergarages in de binnenstad en bij gebiedsontwikkelingen zodat er minder op straat geparkeerd hoeft te worden. Op die manier kan uiteindelijk de groeiambitie van Dordrecht worden gerealiseerd en de beschikbare openbare ruimte worden besteed aan onder andere woningbouw, vergroening en recreëren.

Vervolgstappen
Op korte termijn gaat de gemeente aan de slag met een pilot voor buurthubs en de parkeeropgave (inclusief fietsparkeren) in de binnenstad. Ook werkt de gemeente op wijkniveau een aanpak uit die is afgestemd op de mobiliteitsbehoeften die inwoners en ondernemers in een wijk nodig hebben. Ook zijn er aanvullende onderzoeken nodig, bijvoorbeeld voor het invoeren van 30 km/u in woonwijken, het maken van een knip voor autoverkeer om sluipverkeer te voorkomen en het ongelijkvloers kruisen op de Laan der Verenigde Naties.
De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over het Mobiliteitsplan 2040 en de financiën die medebepalend zijn voor de mate waarin we met elkaar de transitie kunnen maken.

Meer informatie
Op www.dordrecht.nl/mobiliteitsplan is meer informatie te vinden over het mobiliteitsplan, de 4 gebiedstypen en de voorgestelde maatregelen. Het mobiliteitsplan 2040 is ook te downloaden.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.