Terugblik op gemeenteraadsvergadering 21 mei 2024 met foto's Wim vd Pol

22 mei 2024 • 20:57
Terugblik op gemeenteraadsvergadering 21 mei 2024 met foto's Wim vd Pol

DORDRECHT - Op dinsdag 21 mei kwam de Dordtse raad bij elkaar voor de gemeenteraadsvergadering. 

Op de agenda stond onder andere de startnotitie Lokale Nota Publieke gezondheid 2024-2027. Ook werd een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om een inrijverbod in de binnenstad in te trekken. Naast deze bespreekstukken waren er hamerstukken (stukken waar de raad over besluit maar waar niet meer over gesproken hoeft te worden), zoals de Actualisatie Structuurvisie Windenergie.

Lokale nota publieke gezondheid 2024-2027
Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt elke gemeente iedere vier jaar een nota publieke gezondheid en een uitvoeringsprogramma op. De huidige nota publieke gezondheid loopt tot en met 2023 en moet vernieuwd worden. Daarom sprak de raad gisteren over de startnotitie Lokale nota publieke gezondheid 2024-2027. Er werden drie moties ingediend waarmee de raad aan het college vraagt om in de startnotitie de onderwerpen gokverslaving, vapen en drugsgebruik op te nemen.

Met de motie over gokverslaving heeft de fractie GroenLinks verzocht om het risico van gokverslaving op te nemen als gezondheidsrisico, omdat gokken kan leiden tot enorme financiële problemen en mentale gezondheidsproblemen. De fracties ChristenUnie/SGP, Beter voor Dordt, CDA, Op Ons Eiland, Partij voor de Dieren en DENK hebben deze motie mede ingediend.

Het CDA heeft daarnaast twee moties ingediend om vapen en drugsgebruik ook op te nemen als belangrijke gezondheidsrisico's. Drugsgebruik kan leiden tot verslaving en heeft daarmee impact op de samenleving, onder andere door geweld en criminaliteit. Vapen wordt momenteel onvoldoende voorkomen. Jongeren zijn hiervoor extra vatbaar, waardoor onder meer het doel van een rookvrije generatie niet wordt behaald. Deze moties zijn mede ingediend door ChristenUnie/SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en DENK.

Het raadsvoorstel en bovenstaande moties zijn aangenomen.

Actualisatie Structuurvisie Windenergie: mogelijke zoeklocaties voor wind- en zonne-energie

De gemeente Dordrecht wil in 2040 energieneutraal zijn. Hiervoor is de bouw van nieuwe wind- en zonne-energieplekken nodig. Met het raadsvoorstel Actualisatie Structuurvisie Windenergie geeft de gemeenteraad het college opdracht om verder onderzoek te doen naar locaties voor windturbines en zonne-energievelden. Er moet worden uitgezocht hoe en welke windturbines geplaatst kunnen worden. Zoals hoe hoog mogen windturbines zijn, waar komen ze te staan en welke afstand tot woningen wordt aangehouden. Met dit besluit valt ook een aantal locaties af voor duurzame opwekking. Dit zijn de locaties Bovenpolder en Grote Rug.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Inrijverbod autoluwe binnenstad

De SP diende een motie vreemd aan de orde van de dag in, met het verzoek aan het college om op meerdere plekken in de binnenstad een inrijverbod in te trekken. Nu is het nog verboden het autoluwe gebied in de binnenstad in te rijden via de Grotekerksbuurt en de Wijnstraat. Volgens de SP zorgt dit voor extra autoverkeer in het drukke winkel- en wandelgebied van de Bagijnhof en de Visbrug. Daardoor zouden gevaarlijke situaties voor wandelaars ontstaan en moeten bewoners en leveranciers onnodige omwegen maken om bij hun bestemming te komen. Omdat binnenkort de Mobiliteitsvisie 2040 in de raad wordt besproken, stelden een aantal fracties voor het vraagstuk op dat moment te bespreken. De SP trok de motie daarom voor nu in en zal het bij de bespreking van de Mobiliteitsvisie 2040 opnieuw inbrengen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.