21 Koninklijke Onderscheidingen in Dordrecht

26 april 2024 • 13:00
21 Koninklijke Onderscheidingen in Dordrecht

DORDRECHT - Vandaag viert de stad Dordrecht de jaarlijkse traditie van de Lintjesregen, net als in de rest van Nederland. Bewoners die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor de samenleving worden vandaag geëerd en erkend. Dit jaar decoreert burgemeester Wouter Kolff 21 mensen in naam van de Koning met een lintje.

Hieronder zijn drie echtparen en een bewoner van Papendrecht.

“De Lintjesregen 2024 staat in het teken van deze bijzondere mensen die vanuit alle hoeken van onze samenleving dagelijks het verschil maken. Het zijn zij die zich langdurig vrijwillig en onbaatzuchtig inzetten voor een mooier Dordt. Wat mij betreft is het ieder jaar weer een bijzonder feestelijke aangelegenheid en ben ik dankbaar dat we het weer in het prachtige theater Kunstmin kunnen vieren”, aldus burgemeester Kolff.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw M.J.A. (Marie José) van Ansem
Mevrouw is 40 jaar vrijwilliger. In 1982 startte zij als secretaris van de stichting Int Lastigh Ent te Dordrecht en dat is zijn nog steeds. Deze stichting heeft als doel het behoud van de historische stedenbouwkundige structuur van het Hofkwartier. Zij bewaakt en koestert de doelstellingen van deze stichting. Vanaf 2020 is mevrouw ook secretaris van het bewonersplatform comité Augustijnenbuurt en verzorgt zij het groen in de wijk.

De heer C. (Cees) den Bakker
Meneer is van 1982 tot 2015 vrijwilliger geweest bij Ziekenhuisomroep RANO te Dordrecht. Meneer was redacteur, presentator en columnist gefungeerd. Dit deed hij naast zijn baan bij de gemeentepolitie Dordrecht en later als woordvoerder bij de politie. Van 2012 tot 2016 was de heer Den Bakker voorzitter van stichting RTV Dordrecht. Momenteel is hij bestuurder van stichting Kunstmakers te Dordrecht.

De heer K. (Klaas) de Groot
Meneer is 44 jaar vrijwilliger. Hij was destijds barman van 1980 tot 1995 bij voetbalvereniging Geluksvogels. Van 1980 tot 2010 was meneer trainer van diverse senioren- en jeugdteams. Sinds 1995 is hij beheerder van de kantine. Meneer draagt samen met zijn echtgenote de zorg voor de inkoop, de indeling van de vrijwilligers en de administratie. Daarnaast verzorgt meneer jaarlijks het "Vogel-toernooi”.

Mevrouw A.E. (Anneke) de Groot – van den Heuvel
Mevrouw de groot is 44 jaar geleden begonnen als vrijwilliger. Mevrouw was destijds bar- en wasvrouw van 1980 tot 1995 bij voetbalvereniging Geluksvogels. Sinds 1995 is zij beheerder van de kantine, de voetbalvereniging heet inmiddels na meerdere fusies GSC/ODS. Mevrouw draagt samen met haar echtgenoot zorg voor de inkoop, de indeling van de vrijwilligers en de administratie.

Mevrouw J.C. (Jonneke) Grootenboer-Veldhuijzen
Mevrouw is 58 jaar vrijwilliger. Van 1966 tot 1980 bij de toenmalige scouting Louise de Colignygroep te Dordrecht en fungeerde als leider en speladviseur. Van 1970 tot 1980 was mevrouw lid van de jeugddienstcommissie van de Hervormde gemeente Dordrecht. Sinds 2002 is mevrouw rechtsvoorganger bij de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Sinds 2008 is zij gastvrouw bij het Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht, een inloophuis(kamer) voor bezoekers. Ze begeleidt ongeveer vijftien medewerkers.

Mevrouw J. (Janneke) Haak-Ouwens
Mevrouw is sinds 1987 vrijwilliger bij de Grote Kerk. Zij maakt al 37 jaar deel uit van de
vrijwilligersgroep die de dagelijkse openstelling van de Grote Kerk mogelijk maakt. Van 1990 tot 2002 was mevrouw ouderling van de Grote Kerk. Van 2002 tot nu is mevrouw lid van de Contactdienst van de Grote Kerk. Ook beheert mevrouw hiervan de lief en leedpot.

Mevrouw M.C. (Marjan) Holster-Kroonen
Mevrouw is 43 jaar actief als vrijwilliger bij gymnastiekvereniging Sparta Dordrecht. Vanaf 1981 tot 2001 was zij lid van de technische commissie en tot 2022 trainer. Vanaf 1981 tot heden is zij lid van de onderscheidingscommissie en jubileumcommissie. Mevrouw is initiatiefnemer van een inloopuur voor mensen met geheugenproblemen. In 2020 ontving zij een gouden bondsonderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Momenteel ondersteunt zij het bestuur.

Mevrouw. G.M. (Truus) Kloens
Mevrouw staat 44 jaar voor de klas. Sinds 1985 is zij vrijwilliger bij het Humanistisch Verbond. Ze geeft presentaties over het humanistisch vormingsonderwijs. Mede door de ervaring van haar werd het HOKE ontwikkeld: Herkennen, Onderzoeken, Kiezen en Evalueren. De vier stappen die steeds het uitgangspunt van de werkvormen zijn. Vanaf 1990 tot 1995 was mevrouw begeleider van een groep kinderen die een broertje of zusje hadden met een beperking. Mevrouw is mantelzorger voor één van haar zussen.

De heer G. (Geert) Poker
Meneer is 47 jaar vrijwilliger. Hij was van 1976 tot 1985 vrijwilliger bij het Evangelisch Centrum Antwerpen-Deurne. Van 1988 tot 2006 was hij ouderling bij het deputaatschap voor de opvarenden, een door de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken ingestelde commissie. Van 2007 tot 2010 werkte hij bij stichting De Hoop ggz. Hij was chauffeur. Vanaf 2008 is hij actief bij de Christelijke Gereformeerde Kerk, is ouderling, medeorganisator van de Alpha-cursussen en groeigroepen. Vanaf 2012 is meneer vrijwilliger bij PCOB, afdeling Dordrecht.

Mevrouw M.H.E. (Mariette) Pullen
Mevrouw was van 2010 tot 2018 voorzitter van de wijkkerkenraad bij de Protestantse wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel. Van 2014 tot 2017 was zij bestuurslid van de Protestantse Kerk in Nederland. Van 2014 tot 2018 was zij voorzitter van de redactieraad van het Protestantse Kerkblad 'Kerk op Dordt'. En vanaf 2018 vicepresident en president van de Soroptimistenclub en is zij lid van de commissie Sociale Doelen. Ook is zij sinds 2018 vrijwilliger bij de stichting Medical Checks for Children. Mevrouw is teamlid en missieleider naar arme landen waarbij 1000 tot 1200 kinderen medisch worden onderzocht.

De heer P.J.T. (Paul) Tiebosch
Meneer is 25 jaar vrijwilliger. Vanaf 1997 stichting Scouting Arooda Dordrecht. Hij verzorgt het onderhoud van het clubhuis en het buitenterrein. Van 2009 tot 2022 was de heer Tiebosch raadslid van de gemeente Dordrecht en vanaf 2012 secretaris van de stichting Vrienden van Scouting Dordrecht (VrivasD) . Sinds 2016 is de heer Tiebosch penningmeester van de Werkgroep Justitiepastoraat in de Penitentiaire Inrichting (P.I.). Tevens voert hij gesprekken met gedetineerden.

De heer A.J.T. (André) Verzijlbergh
Meneer is 20 jaar vrijwilliger. Hij ondersteunde kinderen waar nodig. Hij bracht leerlingen buiten schooltijd te eten omdat zij honger hadden. Vier jaar ondersteunde meneer een oudere dame die door haar ziekte Parkinson niet meer op straat durfde en hielp haar waar nodig. Ze waren twee jaar gastoudergezin via de stichting Europa Kinderhulp. Vanaf 2013 is meneer mantelzorger van zijn echtgenote. Daarnaast is meneer vanaf 2023 medeondersteuner van een Syrisch gezin.

Mevrouw M.D. (Marianne) Verzijlbergh-Vorstenbos
Mevrouw is 24 jaar vrijwilliger. Vanaf 2000 was zij drie jaar ondersteuner van een leerling met mentale problematiek en depressiviteit. Samen met haar man nam zij kinderen in nood vaak in huis en nam ze mee op vakantie. Ook waren zij twee jaar lang gastoudergezin via de stichting Europa Kinderhulp. Vanaf 2014 tot 2023 was zij ondersteuner van een Iraanse immigrante. Mevrouw hielp haar met de Nederlandse taal, bij het lezen en schrijven van juridische documenten. Daarnaast is zij vanaf 2023 ondersteuner van een Syrisch gezin.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer R.E.P. (Rob) Haan
Meneer is 41 jaar vrijwilliger. Hij is oprichter en secretaris van in 1983 opgerichte stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Naast de stichting heeft hij het Natuur Wetenschappelijk Centrum en de landschapsonderhoudsbeheerploeg opgericht. Meneer is coauteur van 15 boeken over de Biesbosch Daarnaast is hij grondlegger van het Landschap Onderhoud Project, waar in beginsel ook mensen die op afstand van de arbeidsmarkt stonden weer een plek op de arbeidsmarkt konden vinden. Later is deze afdeling onder de bevlogen leiding van meneer gegroeid en werken hier nu ongeveer 10 mensen waaronder enkele Oekraïners.

Mevrouw W. (Wil) Haan-Hagers
Mevrouw is 41 jaar vrijwillig penningmeester bij stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Deze vrijwilligersorganisatie is in 1983 opgericht. Mevrouw heeft vanaf de start een cruciale rol gespeeld in de financieel ontwikkeling en groei van de stichting. Zij heeft naast haar functie als penningmeester een belangrijke rol als operationeel manager in de coördinatie van de vrijwilligers en later de bezoldigde medewerkers. Ze faciliteert en stuurt het personeel aan, ze zorgt voor alle dagelijkse benodigdheden, verzorgt de dieren in het asiel en heeft de financiën op orde.

De heer L.I. (Leopold) Hertzberger
Meneer is 38 jaar vrijwilliger. Van 1986 tot 2023 was hij voorzitter, bestuurslid en penningmeester van de Liberaal Joodse Gemeente te Rotterdam. Hij vertegenwoordigde de gemeenschap bij diverse herdenkingen en evenementen en naar andere organisaties. Hij was van 2010 tot 2013 voorzitter van de Rotaryclub Dordrecht. Meneer was in 2016 medeoprichter, daarna bestuurslid en momenteel secretaris van de stichting Synagoge Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam. Vanaf 2019 is hij penningmeester van het Levisson Instituut te Amsterdam. Vanaf 2022 is hij penningmeester van de stichting Joods Leven Rotterdam en beheert de subsidie van de gemeente Rotterdam.

De heer R.W. (Reinier) Jaquet (woonachtig in Papendrecht)
Meneer is voorzitter bij stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Deze vrijwilligersorganisatie is in 1983 opgericht. Meneer is coauteur van 15 boeken over de Biesbosch en hij verzorgt diavoorstellingen, lezingen en cursussen over de flora en fauna en de geschiedenis van Dordrecht. Hij heeft zich ontwikkeld als een autoriteit op dit gebied. Samen met zijn medebestuursgenoten doet hij tien jaar onderzoek naar de diersoorten in de Biesbosch. Hiermee heeft hij bijgedragen aan ontdekkingen van zeldzame diersoorten, zoals de otter en de zeearend.

De heer R. (Ronald) van Jeveren
Meneer was bestuurslid van 1985 tot 2019 bij stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Hij heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling en groei van de organisatie. De stichting heeft zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld van eenvoudige vogelopvang tot een gerenommeerd instituut voor flora en fauna binnen de Biesbosch en omstreken. Meneer zet zich als vrijwilliger in door veldonderzoek en landschapsbeheer. In het bijzonder is hij coauteur van de 15 boeken over de Biesbosch en beheert hij een uitgebreid fotoarchief (meer dan 15.000 foto’s). Dankzij het harde werk van meneer heeft de stichting een enorme bijdrage geleverd aan natuurbehoud en bescherming in de afgelopen 41 jaar.

De heer A. (Ahmet) Karapinar
Meneer is vanaf 1990 vrijwilliger. In 2016 ontving hij een lintje voor zijn werk in de gemeenteraad. Hij zeer veel gedaan voor de Turkse gemeenschap in Dordrecht. Meneer is adviseur van de gemeente bij diverse vraagstukken. Hij richtte de werkgroep Turkse Jongeren op. Hij was betrokken bij de 'tijdelijke regeling witte illegalen'. Hij is initiatiefnemer van inzamelingsacties voor slachtoffers van aardbevingen en projectleider van '30 jaar Turken in Dordrecht'. Ook was hij medeoprichter en voorzitter bij de stichting Tuana, projectleider van 'Turkse Dordtenaren'. Meneer was initiatiefnemer en voorzitter van de Commissie Onderwijs in Allochtone levende Talen. Hij was lid van stichting Dordtse Integratie Adviesraad. Hij was initiatiefnemer van het organiserend comité Rolmodel Jongeren. Ook heeft hij in 2004 stichting Platform Turkse Dordtenaren opgericht. Hij was donateur van studiebeurzen van de Erzurum Technical University te Turkije. Columnist bij het Magazine Gündem. Adviseur van Leun,- en Steuntrajecten. Vrijwilliger bij stichting De Musketiers. Nu is meneer vrijwilliger bij de FNV spreekuurlocatie.

De heer R.J. (Reinoud) van Leeuwen
Sinds 2009 is meneer fotograaf bij de stichting Make a Memory te Westerhoven. De stichting fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen. Met een netwerk van ruim 120 professionele fotografen worden thuis of in het ziekenhuis foto’s gemaakt. Voor de ouders zijn hier geen kosten aan verbonden en ontvangen zij de foto’s kosteloos door allerlei donaties en giften. Meneer heeft inmiddels 500 opdrachten voor deze stichting uitgevoerd.

De heer H. (Henk) Wiekart
Meneer is vanaf 2002 vrijwilliger. Hij is penningmeester en secretaris van de VvE Magenta. Daarnaast is hij vanaf 2004 voorzitter van de vereniging Beheer Dordtse Kil III. Het doel van deze vereniging is het bevorderen van de kwaliteit van het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht. Vanaf 2008 is de meneer bestuurslid van de Tafeltennisvereniging Ta-La-Ni te Langerak-Nieuwpoort. Van 2012 tot 2020 was hij voorzitter van de beoordelingscommissie van de scheidsrechterscommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond. Ook is hij wedstrijdsecretaris, medeorganisator van tafeltennistoernooien, jeugdtrainer en lid van de huisvestingscommissie. Ook ondersteunt hij de penningmeester. Vanaf 2005 is hij penningmeester van de stichting RoMeO (Rotterdams Openbaar vervoer Museum en Exploitatie Oldtimers).

Foto en poster: Wim van de Pol.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.