Alles over Dordrecht...

Column

Heeft u nog vragen? (vrijdag 30 oktober 2015)

Nieuwe medewerker: ‘Is het waar dat in dit bedrijf iedere vraag met een wedervraag wordt beantwoord?’
De bedrijfsleider: ‘Wie zegt dat?’

Cultuurverschillen zijn een bron van verwarring en lol, al is dat laatste vrij cultuurspecifiek. Cultuurverschillen komen het duidelijkst aan het licht als mensen uit verschillende culturen met elkaar gaan samenwerken. Zo is een westerse opvatting: ‘Don’t just sit here, do something!’ en een oosterse opvatting: ‘Don’t just do something, sit here!’
Cultuurverschillen doen zich overal voor. In de gezondheidszorg wordt gewerkt aan een andere omgang tussen zorgverlener en patiënt. Shared decision making ofwel de patiënt als partner is een actueel thema. Het  betekent dat artsen en overige zorgverleners patiënten op een gelijkwaardige manier willen betrekken bij het proces van behandeling en zorg. De tijd is voorbij dat de dokter de patient vertelt wat hij mankeert en wat er moet gebeuren. In ziekenhuizen wil men zoveel mogelijk rekening houden met wensen en behoeften. Uit onderzoek blijkt echter dat de helft van de patiënten het niet gemakkelijk vindt om een gesprek met hun arts te voeren. Patiënten vinden het vaak moeilijk om twijfels, behoeften en zorgen te delen. Vragen stellen, het lijkt zo simpel en vanzelfsprekend, het blijkt in de praktijk voor veel patiënten lastig.
Medio november treffen patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis in de wachtkamers een boekje aan met als titel Heeft u nog vragen? met als subtitel De patiënt als partner. Een goed idee, zo kreeg ik eens te horen, heeft een incubatietijd - in dit verband zeer toepasselijk - van een half jaar. Zo sprak ik medio december 2014 voor het eerst over een op dat moment nog vaag boekidee met Pier Eringa, destijds voorzitter van de Raad van Bestuur van het ASz. Inmiddels ervaart hij als president-directeur van ProRail dat je met veel dwarsliggers moeilijk een spoor kunt leggen.

Afijn, dat boekje ligt er straks. Op grond van interviews met patiënten, artsen en verpleegkundigen is een aantal thema’s bepaald die een belangrijke rol spelen in gesprekken tussen zorgverleners en patiënten. Met cartoonist Djanko en vormgever Theun Okkerse is in overleg met het ziekenhuis dit boekje tot stand gekomen. Wat zou het mooi zijn als het een bijdrage levert aan een bedrijfscultuur waarin bij een behandelplan als vanzelfsprekend de volgende drie vragen worden gesteld:

Wat zijn mijn (behandel)mogelijkheden?
Wat zijn voor- en nadelen?
Wat betekenen die voor mij?

Ook al ben ik trots op het eindresultaat, voor lezers van deze column uit de regio Drechtsteden hoop ik eigenlijk dat ze het boekje nooit te zien krijgen. Wel zo gezond.

                                                                                                                                    

Bert den Boer

Bert den Boer

Over de columnist:
Bert den Boer, socioloog, is zelfstandig adviseur, trainer, coach en dagvoorzitter, zie zijn website: www.bbdb.info U kunt zijn onlangs verschenen boek 'Jij ook altijd!' voor 12,95 (exclusief 2,65 portokosten) rechtsreeks bestellen via info@bbdb.info


Bert den Boer

Bert den Boer

Over de columnist:
Bert den Boer, socioloog, is zelfstandig adviseur, trainer, coach en dagvoorzitter, zie zijn website: www.bbdb.info U kunt zijn onlangs verschenen boek 'Jij ook altijd!' voor 12,95 (exclusief 2,65 portokosten) rechtsreeks bestellen via info@bbdb.info