zondag 9 augustus 2020

Alles over Dordrecht

08
jan

Jij ook altijd!

 

Jij ook altijd

Het is soms verbijsterend hoe lastig buren het elkaar kunnen maken. Voorbeelden daarvan zien we bij een programma als de Rijdende Rechter.
Hoe druk wil jij je dit jaar maken? Tijdens gesprekken waarbij emoties in het geding zijn, kun je onderscheid maken in gedrag wat een conflict vergroot of juist bijdraagt aan een oplossing.

Wanneer je zelf partij bent in een conflict kun je constructief meewerken aan de      
probleemoplossing. Dat begint met het toepassen van zelfcontrole. Daarnaast zijn er zogenaamde conflictremmers:
*Geef op de juiste wijze feedback.
*Praat voor jezelf. Zeg niet: dat zie je verkeerd, maar: ik zie dat anders.
*Luister echt en stimuleer mensen om naar jou te luisteren. Luister, en stel vragen.
*Bespreek de wederzijdse visies en zienswijzen.
*Blijf bij het onderwerp.
*Zoek de belangen van beide partijen, teneinde inzicht in elkaars problematiek te  
krijgen; zoek oplossingen, welke voor alle partijen redelijk en acceptabel zijn.

Over feedback valt van alles te vertellen. Samenvattend kun je zeggen dat feedback geven bestaat uit vijf stappen:

 1. Zeg wat je hebt waargenomen
  Het gaat om het gedrag, niet om de persoon.
 2. Vraag: herken je dat? of begrijp je dat? of klopt dat?
 3. Geef aan wat het oproept: welke emotie, welke gedachten.
 4. Vraag: Kun je je dat voorstellen?
 5. Vertel wat je zou willen: maak afspraken.
   

Bij feedback ontvangen gaat het in essentie om het volgende:

 1. Luister goed naar de ander.
 2. Ga niet in de verdediging.
 3. Stel vragen, vraag voorbeelden.
 4. Voel wat de feedback je doet.
 5. Praat met elkaar. Maak afspraken.

Conflictaanjagers zorgen voor toenemende escalatie van het conflict:

*Absolute oordelen. Voorbeelden hiervan: je zit er naast, dat is niet zo, je kunt  
   makkelijk..., enzovoorts.
*Afwijken of uitbreiden van het onderwerp. In dit geval vindt er geen afronding van   
   het gesprek plaats, maar discussie over niet relevante aspecten, waardoor er   
   irritatie bij de andere partij gaat ontstaan.
*Het direct aanvallen van de ander.
*Terugslaan: elke aanval wordt beantwoord met een tegenaanval.
*Niet meer naar elkaar luisteren, elkaar in de rede vallen.
* Op de persoon spelen: het zakelijke element volledig loslaten, en puur emotionele
   aspecten binnen het conflict betrekken.
*Niet meer bereid zijn tot enig overleg, of doen van concessie: de deur dichtgooien.
*Afbreken van de communicatie.
*Medestanders zoeken: dit zorgt voor kampen en maakt het probleem alleen maar
  moeilijker oplosbaar.

(Meer weten? Lees Echt Contact - Hoe zorg je ervoor dat het klikt?)

 

Deel dit bericht met je vrienden!