woensdag 28 juli 2021

Alles over Dordrecht

Vogels kijken en inventariseren in de Biesbosch

Vogels kijken en inventariseren in de Biesbosch

12 december 2020
Van zaterdag 12 december 2020 tot en met zaterdag 12 december 2020
Van 10:00 uur tot en met 00:00 uur

Al 25 jaar onafgebroken trekken vogelaars van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch er op uit om de vogels in en rond de Biesbosch te inventariseren.

Zo worden gedurende de wintermaanden op vaste zaterdagen alle aanwezige vogels in 14 verschillende telgebieden geturfd. De gegevens die dit oplevert worden onder andere gebruikt voor het vaststellen van trends (Sovon Vogelonderzoek) en voor de natuurwaardebepaling van het landelijk gebied in de provincie (Streekplan) en in de Biesbosch (Natura 2000).

Vandaag vindt er een telling plaats. Ervaren vogeltellers, maar ook zij die nog niet zoveel routine hebben, maar het wel graag zouden willen leren, zijn hierbij van harte welkom. Bij elke ploeg is minimaal één ervaren vogelaar aanwezig.

In verband met Corona gaan we in kleine groepjes max.3 pers en te voet of per fiets. Indien mogelijk fiets meenemen of per fiets komen s.v.p.

Het vogeltellen begint steeds om 10.00 uur bij biologisch centrum “Jong Dordrecht”, Noorderelsweg 2A. Na de Viersprong rechtsaf, is dit de boerderij aan de linkerkant van de weg.

Kandidaten kunnen zich per email aanmelden bij de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch: info@vogelwacht.eu

Foto: Hans Diepstraten / NVB - Vogelaars tijdens een wintervogeltelling

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Natuur- en Vogelwacht Biesbosch

Noorderelsweg 2a

078 6213921

info@vogelwacht.eu www.vogelwacht.eu
Deel dit bericht met je vrienden!