vrijdag 23 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Henri Nouwen-lezing 'Zorg'

21 september 2020
Van 20:00 uur tot en met 22:00 uur

Op 21 september houdt Marinus van de Berg de Henri Nouwen lezing met als onderwerp Zorg 21 september is de 24ste sterfdag van Henri Nouwen, een Nederlandse priester, schrijver, prediker van internationale betekenis. 

Het Thema van de avond is Zorg, zeer toepasselijk in deze Coronatijd.

Marinus van den Berg was verpleeghuispastor, heeft tientallen boeken gepubliceerd en is actief als spreker op lezingen en symposia over thema’s als zorg, afscheid, rouw en verlies.  Hij is betrokken bij het brede thema zorg (o.a. de zorg van en voor naasten bij ziekte en dementie). Voor Henri Nouwen  was zorg de essentiële menselijke relatie. Hij heeft er veel over geschreven.

Marinus heeft Henri Nouwen persoonlijk gekend. Hij zat in het groepje waardoor “Open uw hart” tot stand kwam (en later het boekje over Thomas Merton). Hij was een jaar in Yale 1974-1975 toen Henri de eerste maanden in de abdij was. Van hem mocht Marinus in 1977 een door zusters geweven stola ontvangen, vanwege zijn wijding.

Aad van Vliet, voorzitter van de Karmelkring Elia fungeert als gastheer.
Na afloop van de lezing die omlijst wordt door muziek met harp en zang, is er gesprek met de aanwezigen. 

De lezing wordt gegeven in de Verrezen  Christuskerk, aanvang 20.00 uur, (ivm Corona gaarne 19.45u aanwezig) sluiting 22.00  uur. Toegang vrij, collecte na afloop. In verband met Corona is reserveren noodzakelijk

Er is plaats voor circa 60 personen en in verband met corona is reserveren op karmelkringelia@karmel.nl nodig.

 


De bijeenkomst vindt plaats onder auspiciën van de landelijke Henri Nouwenstichting. Het organiserend comité hoopt de 25e sterfdag van Henri Nouwen in 2021 met een bijzondere bijeenkomst te herdenken.

Info

Organisator:

Adres:

E-mailadres:

Website:

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht i.s.m. Henri Nouwen stichting ea

in de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10

karmelkringelia@karmel.nl karmelcentra.nl/dordrecht/
Deel dit bericht met je vrienden!