zaterdag 8 augustus 2020

Alles over Dordrecht

Henri Nouwen-lezing 'Zorg'

21 september 2020
Van 20:00 uur tot en met 22:00 uur

Op 21 september, de 24ste sterfdag van Henri Nouwen, wordt in de Verrezen Christuskerk een Henri Nouwenlezing gegeven door Marinus van den Berg: aanvang 20:00 uur. Het Thema van de avond is ZORG, zeer toepasselijk in deze coronatijd.

Van den Berg heeft tientallen boeken gepubliceerd en is actief als spreker op lezingen en symposia over thema’s als zorg, afscheid, rouw en verlies. Marinus van den Berg was verpleeghuispastor. Hij is betrokken bij het brede thema zorg (o.a. aan de zorg van naasten en voor naasten bij dementie en de vraag wat hebben zij nodig).

Marinus heeft Henri Nouwen persoonlijk gekend. Hij zat in het groepje waardoor “Open uw hart” tot stand kwam (en later het boekje over Thomas Merton). Hij was een jaar in Yale 1974-1975 toen Henri de eerste maanden in de abdij was. Van hem mocht Marinus in 1977 een door zusters geweven stola ontvangen, vanwege zijn wijding. Deze stola heeft bij veel ziekenzalvingen gedragen.

Aad van Vliet, voorzitter van de Karmelkring Elia fungeert als gastheer. Er is discussie met de aanwezigen na afloop van de lezing, die omlijst wordt door muziek met harp en zang.

Er is plaats voor circa 60 personen en reserveren is nodig in verband met corona. Het organiserend comité hoopt de 25e sterfdag in 2021 met een bijzonere bijeenkomst te herdenken.

Nadere info:

Info

Organisator:

Adres:

Website:

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht i.s.m. Henri Nouwen stichting ea

in de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10

karmelcentra.nl/dordrecht/
Deel dit bericht met je vrienden!