vrijdag 21 januari 2022

Alles over Dordrecht

Thema avond 'Stemmingsstoornissen'

Thema avond 'Stemmingsstoornissen'

14 november 2019
Van 19:30 uur tot en met 22:00 uur

Het hele jaar door organiseert De Hoop ggz in samenwerking met Vrienden van De Hoop thema-avonden. Ben jij betrokken bij het verlenen van pastorale zorg in de kerkelijke gemeente? Kom dan naar deze thema-avond over Stemmingsstoornissen.

Tijdens de avond behandelen we het onderwerp stemmingsstoornissen. Denk daarbij aan depressieve gevoelens, bipolaire stoornissen of zelf suïcidaliteit. Heftige onderwerpen, waarbij het een uitdaging kan zijn om hier in het pastoraat goed mee om te gaan. Tijdens de thema-avond leer je meer over deze problematiek. Hierbij is specifiek aandacht voor jongeren die hiermee worstelen.

Voor wie?
De thema-avonden zijn speciaal bedoeld voor predikanten, jeugdwerkers, kerken- en oudstenraden, diaconieën en anderen die betrokken zijn bij verlenen van pastorale hulp en (voor- en na)zorg in de kerk of gemeente.

Sprekers op deze avond
Het inhoudelijke deel van de avond wordt verzorgd door Carla Aantjes (regiebehandelaar) en Piet Mulder (gezinstherapeut Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Als je vragen hebt uit de pastorale praktijk, kun je deze daarna stellen aan een panel van deskundige medewerkers van De Hoop ggz. In de pauze en na afloop is gelegenheid voor ontmoeting. Ook is er aandacht voor de manier waarop kerken en De Hoop elkaar structureel kunnen versterken.

De bijeenkomst is gratis, meld je wel aan via de website

Info

Organisator:

Adres:

Website:

Vrienden van de Hoop

Dorp De Hoop, Provincialeweg 122

www.vriendenvandehoop.nl/agenda/
Deel dit bericht met je vrienden!