donderdag 20 januari 2022

Alles over Dordrecht

Lezing en debat: Einde van het wereldberoemde Hollandse cultuurlandschap?

Lezing en debat: Einde van het wereldberoemde Hollandse cultuurlandschap?

07 november 2019
Van 20:00 uur tot en met 00:00 uur

Billboards in oneindig laagland
Einde van het wereldberoemde Hollandse cultuurlandschap? 


Bevolkingsgroei, trek naar de stad en toenemende mobiliteit leiden tot een simpel gegeven: alleen al rondom de Drechtsteden moeten 50.000 woningen worden bijgebouwd. En daarbij hoort ook nog infrastructuur: wegen, scholen, supermarkten.

Dit overweldigende getal roept de vraag op hoe waardevol het buitengebied nog is. Voor binnensteden is historisch besef wel doorgedrongen; met monumentenlijsten en beschermde stadsgezichten. Maar zou niet ook het omringende gebied bij uitstek als historisch cultuurlandschap moeten gelden? In Holland zijn stad en land vanouds verbonden: onderdeel van hetzelfde ‘systeem’ van vaarten, rivieren, dijken en polders. Dit unieke landschap, met een geheel eigen en wereldberoemd signatuur zit diep verweven in het Nederlandse zelfbeeld. Mag de vraag worden gesteld in hoeverre behoud van dit landschap in de toekomst houdbaar is? En zal de grens tussen stad en buitengebied niet simpelweg vervagen?

Onder leiding van de vermaarde landschapsarchitect Adriaan Geuze organiseert de Vereniging Oud-Dordrecht op donderdag 7 november in de Augustijnenkerk een meet-up met lezing en discussie. Geuze is kritisch op de huidige omgang met het buitengebied: de billboards, bedrijventerreinen en economisch gebouwde buitenwijken. Wat ziet hij, gezien de uitdagingen van de nabije toekomst, als oplossing?

Aan de hand van plannen rondom de inrichting van de Staart of het Veerplein – waar water, stad en land elkaar raken – legt Geuze onconventionele oplossingen op tafel, en nieuwe manieren van denken. Op zoek naar een nieuwe ‘receptuur’ voor Dordrecht grijpt hij terug op traditie. In nieuwbouw geldt de oude stad als uitgangspunt: de schoonheid, menselijke maat, de steegjes, het baksteen en de alom tegenwoordige aanwezigheid van water. Volgens Geuze blijft hiermee de kern van het Hollandse landschap bewaard: de relatie tussen stad, land en water. Dordrecht verdient een heropleving, en bewoners een gevoel van geworteldheid. Historicisme? Onhaalbaar? Geen open natuur, groen of recreatiegebied?

Tijdens de meet-up is veel ruimte voor actieve discussie met het publiek. Ook respondenten uit de cultuursector, (landschaps)architectuur en politiek zijn uitgenodigd.

Lezing en debat zijn o.l.v. Adriaan Geuze
Adriaan Geuze (1960) is geboren Dordtenaar en internationaal geroemd landschapsarchitect. Met zijn bureau West 8 werkt hij wereldwijd aan projecten op het gebied van stedenbouw, landschap en infrastructuur. Daarnaast is Geuze buitengewoon hoogleraar in Wageningen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereniging Oud-Dordrecht, in samenwerking met Biesboschcentrum Dordrecht.

Plaats: Augustijnenkerk, Voorstraat 216, Dordrecht
Datum: donderdag 7 november 2019
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur
Vrije toegang, voor leden én niet-leden

Info

Organisator:

Adres:

Website:

Vereniging Oud-Dordrechti.s.m. Biesboschcentrum Dordrecht

Augustijnenkerk, Voorstraat 216

www.oud-dordrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!