Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij agendaitem: 'Lezing Dr. Ruud Gouw - Predestinatie bij Paulus'
20mrt

Lezing Dr. Ruud Gouw - Predestinatie bij Paulus

Dinsdag 20 maart 2018 vanaf 20:00 uur.

Vanavond is een externe deskundige uitgenodigd om te komen spreken en wel Dr. Ruud Gouw over: predestinatie bij Paulus

In 2018 wordt herdacht dat 400 jaar geleden de Synode van Dordrecht werd geopend. Deze kerkvergadering werd op last van de Staten-Generaal samengeroepen om een einde te maken aan de controverse tussen de remonstranten en de contra-remonstranten, een controverse die ook voor maatschappelijke onrust zorgde. Eén en ander had te maken met de predestinatieleer, die zegt dat God reeds bij voorbaat heeft besloten wie voor het eeuwig heil is bestemd en wie niet. Hierbij beroept men zich op (brieven van) de apostel Paulus.

Pastoor Ruud Gouw is exegeet en Paulus-kenner. Aan hem leggen wij de vraag voor welke ideeën Paulus heeft over predestinatie en in hoeverre wij daaraan conclusies kunnen verbinden wat betreft onze voorbestemming.

U bent voor deze avond van harte uitgenodigd. De toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.

Contactinformatie:
Locatie: Kapel Titus Brandsma, Nolensweg 8
Organisator: Theresia van Avila-parochie Drechtsteden
Website:katholiekdrechtsteden.nl


Deel dit bericht met je vrienden!