Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij agendaitem: 'Week van Gebed: Samen bidden voor recht in de wereld'
21jan

Week van Gebed: Samen bidden voor recht in de wereld

Van zondag 21 januari 2018 tot en met zondag 28 januari 2018, van 20:00 tot 21:30 uur.

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed is hiervoor hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee . Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Het volk van God is bevrijdt uit de slavernij.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden van 21 tot en met 28 januari.
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God.

In elke wijk is er een gebedsavond voorbereid door verschillende kerken uit de wijk. We nodigen iedereen uit om naar de gebedsavond te gaan in de wijk waarin men woont en/of betrokken bij is. Alle avonden starten om 20.00 uur en worden rond half 10 afgesloten met koffie/thee.

Zondag 21/ 1  Startavond     Riverboat, Lange Wantijkade (I.v.m. beperkt aantal plaatsen aan boord zijn op de startavond uit elke gemeente 1 a 2 vertegenwoordigers uitgenodigd.)

Maandag    22/1  Reeland, Land van Valk, Staart   VEG Eljakim, Jan Ligthartlaan 3
Dinsdag     23/1  Centrum     Leger des Heils, Kasperspad 28
Dinsdag     23/1  Bonfire jongeren gebedsavond   Bonfire, Wijnstraat 117
Woensdag 24/1  Sterrenburg     De Open Hof, Herschelstraat 27
Donderdag 25/1 Stadspolders en Dubbeldam   De Wijnstok, Dubbelsteijnlaan W. 70
Donderdag 25/1  Krispijn/ Zuidhoven    Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 4
Vrijdag         26/1  Crabbehof en Wielwijk    Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8
Zaterdag     27/1  Afsluitende internationale gebedsviering in Benevia, Spirea 7

Op de afsluitende avond (27/1) zal er vooral ruimte worden geboden aan gelovigen afkomstig uit andere landen en hun gebedstradities. Er zal in verschillende talen worden gebeden voor hun land en onze stad. Daarmee willen we onderlinge verbondenheid met christenen wereldwijd bevestigen en verstevigen.

De Week van Gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken en in Dordrecht door Stadsgebed Dordrecht.

Contactinformatie:
Locatie: Divers, zie bovenstaand
Organisator: Emmy Boor
Email:emboor@nazarene.nl
Website:www.raadvankerken.nl


Deel dit bericht met je vrienden!