dinsdag 3 augustus 2021

Alles over Dordrecht

Kerkdienst in het teken van (ex)gedetineerden

Kerkdienst in het teken van (ex)gedetineerden

29 oktober 2017
Van zondag 29 oktober 2017 tot en met zondag 29 oktober 2017
Van 10:30 uur tot en met 00:00 uur

Vandaag wordt in de Grote Kerk een dienst, in het teken van het Justitiepastoraat gehouden. Ds. Paul Wansink, wijkpredikant van de Grote Kerk en ds. Jan Kraaijeveld, predikant in de Penitentiaire Inrichting Dordrecht, leiden deze dienst. Bezoekers zijn vanaf 10.00 uur welkom.

Ieder jaar organiseert de Grote Kerk in Dordrecht een ‘gevangeniszondag’. De predikant van de gevangenis in Dordrecht legt de verbinding tussen de gemeente en de gedetineerden binnen, door over het werk als justitiepredikant te vertellen.
Tijdens de dienst wordt stilgestaan bij “Kerk zijn in de gevangenis”.

Aanvangstijd
Bezoekers zijn vanaf 10.00 uur welkom in de kerk. De dienst begint om 10.30 uur.
Na afloop van de dienst wordt er koffie en thee geschonken in het Mariakoor. 

Collecte
Tijdens de dienst zal een diaconale collecte gehouden worden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de ‘werkgroep Justitiepastoraat PI Dordrecht’. Hiermee financieren zij o.a. extra kleding voor wie niets hebben, of zo van de straat geplukt geen mogelijkheid hebben om zelf aan kleding te komen, de bloem die elke zondag namens de kerken wordt uitgereikt aan elke kerkganger --- gemiddeld 80 per zondag—en een telefoonkaart om met Kerst een keer extra te kunnen bellen met familie. Een actie die voor alle, ruim 300 gedetineerden geldt. De andere helft van de collecte komt ten goede aan de ‘Stichting Exodus Nazorg, afd. Drechtsteden’. De stichting Exodus is een organisatie die zich inzet voor de opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Daarmee komt de collecte volledig ten goede aan de zorg- en nazorg aan (ex)-gedetineerden.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

Website:

De Grote Kerk Gemeente

Grote Kerk aan de Lange Geldersekade 2

614 46 60

www.grotekerk-dordrecht.nl
Deel dit bericht met je vrienden!