Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij agendaitem: 'Lezing Ds. Paul Wansink - De kerkvader Ireneus en het christendom van de 2e eeuw'
24okt 2017

Lezing Ds. Paul Wansink - De kerkvader Ireneus en het christendom van de 2e eeuw

Dinsdag 24 oktober 2017 vanaf 20:00 uur.

Vanavond is een externe deskundige uitgenodigd om te komen spreken en wel Ds. Paul Wansink: de kerkvader Ireneus en het christendom van de 2e eeuw.

Gedurende de eerste drie eeuwen van onze jaartelling was het christendom een vervolgde godsdienst. In deze tijd van vervolging moest het geloof zich ook tegen allerlei ketterijen verdedigen en ervan gezuiverd blijven. Hierin hebben de kerkvaders een essentiële rol gespeeld. Eén van deze kerkvaders was Ireneus van Lyon. Hij verzette zich fel tegen de ideeën van de gnostiek die toen sterk in opkomst waren. Dominee Paul Wansink, predikant van de Grote Kerk te Dordrecht, is als theoloog gepromoveerd op een studie naar Ireneus van Lyon. Hij neemt ons mee naar de eerste eeuwen van het christendom en geeft ons een inleiding in het denken van deze grote kerkvader.

Iedere geïnteresseerde is welkom. Aanmelden is niet nodig.

Contactinformatie:
Locatie: Kapel Titus Brandsma, Nolensweg 8
Organisator: Theresia van Avila-parochie Drechtsteden
Website:http://katholiekdrechtsteden.nl


Deel dit bericht met je vrienden!