dinsdag 27 juli 2021

Alles over Dordrecht

Het leven in het verpleeghuis beschreven vanuit de bewoners zelf

Het leven in het verpleeghuis beschreven vanuit de bewoners zelf

18 oktober 2017
Van woensdag 18 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017


Boek en reizende fototentoonstelling: positieve verhalen uit het verpleeghuis. Een andere kijk op het verpleeghuis. De reizende fototentoonstelling ‘Een andere kijk op het verpleeghuis’ is vanaf woensdagmiddag 18 oktober t/m 30 november te zien in Crabbehoff Plaza, de centrale ontmoetingsruimte van Zorggroep Crabbehoff aan de Groen van Prinstererweg 38 in Dordrecht. Aanleiding voor de fototentoonstelling met mooie portretfoto’s van verpleeghuisbewoners, is het verschijnen van het boek ‘Het verpleeghuis is het einde!’

Verpleeghuizen zijn regelmatig in het nieuws en onderwerp van debat, maar de mensen die er wonen, komen zelden aan het woord. Dáár willen de samenstellers van het boek wat aan veranderen. Het boek is een initiatief van Freya Angenent en Lauke Bisschops, beide arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Ze lieten bewoners van verschillende verpleeghuizen, waaronder drie bewoners van verpleeghuis Crabbehoff, in hun eigen woorden vertellen hoe het leven er nou écht uitziet in een verpleeghuis.

‘Het verpleeghuis is het einde!’ is bedoeld voor iedereen die met het verpleeghuis te maken heeft. Voor mensen die er al wonen, voor mensen die er misschien heen gaan en voor hun families. Maar zeker ook voor (toekomstige) zorgprofessionals zoals verzorgenden en dokters, én voor politici omdat het niet om theorie gaat, maar over de praktijk. Naast de vele positieve verhalen gaan de samenstellers ook in op verbeterpunten die de bewoners aandragen.

Leren van bewoners is binnen Zorggroep Crabbehoff een bekend gegeven.
Al vanaf  2011 wordt er met het project Zingevingsgericht Werken structureel aandacht besteed aan de vraag: Wat is goede zorg, wat is zinvol? De antwoorden en voorbeelden die bewoners, cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers geven, maken inzichtelijk wat mensen belangrijk vinden, willen en nodig hebben. Binnen Zorggroep Crabbehoff  realiseren we dat binnen de kaders van kwalitatieve en veilige zorg.

De fototentoonstelling, een prachtige portrettenserie, wordt woensdagmiddag 18 oktober om 16.00 uur officieel geopend. Bewoners, familieleden, medewerkers en bezoekers zijn van harte welkom.
Het boek ligt ter inzage en is te bestellen via www.hetverpleeghuisisheteinde.nl

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Groen van Prinstererweg 38

078 - 652 88 88

info@spzc.nl www.zorggroepcrabbehoff.nl/content/
Deel dit bericht met je vrienden!