zaterdag 29 januari 2022

Alles over Dordrecht

Tentoonstelling ‘200 jaar koninkrijk - 200 jaar (schilder)kunst’

Tentoonstelling ‘200 jaar koninkrijk - 200 jaar (schilder)kunst’

13 september 2014
Van zaterdag 13 september 2014 tot en met zondag 09 november 2014


Teekengenootschap Pictura treft momenteel voorbereidingen voor de tentoonstelling “200 jaar koninkrijk - 200 jaar (schilder)kunst”. Deze tentoonstelling opent op 13 september en toont zowel werk van beroemde negentiende-eeuwse Picturanen als een reactie daarop van huidige leden van het teekengenootschap. De expositie is een samenwerking met het Dordrechts Museum en wordt georganiseerd in het kader van 200 jaar koninkrijk. Tien werken van Picturaleden uit de negentiende eeuw vormen het uitgangspunt voor het werk van veertig huidige Picturaleden waarmee een periode van 200 jaar koninkrijk en 200 jaar (schilder)kunst wordt overbrugd.
 
Teekengenootschap Pictura in Dordrecht is het oudste nog bestaande tekengenootschap van Nederland. Opgericht in 1774 viert Pictura dit jaar haar 240 jarig bestaan. Tal van kunstenaars uit Dordrecht en van daarbuiten zijn ooit lid geweest van het ‘teekengenootschap’ zoals Abraham Teerlink, Frans Lebret, Abraham van Strij, Jacob van Strij en Johannes Christiaan Schotel.
 
De negentiende-eeuwse werken die geselecteerd zijn voor de tentoonstelling behoren tot de Romantiek. Deze stroming beleefde haar bloeitijd in de beginjaren van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, toen ons land zijn eigen identiteit ontdekte. Er ontstond een hernieuwde belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis, historische bouwstijlen en de vroege schilderkunst. Bij het selecteren van de tien werken van oud Picturanen is getracht een diversiteit van genres aan te brengen die destijds gewaardeerd werden. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor een Hollands landschap van Jacob van Strij en een kaarslicht scene van Johannes Rosierse. Ook is een koppeling gemaakt met het vroege koninkrijk door kunstenaars te kiezen waarvan werk behoorde tot de koninklijke collectie.
 
Veertig hedendaagse Picturaleden zoals Ton Kraayeveld, Anja de Jong, Jan Willem van Welzenis, Frans van Lent, Albert Zwaan en Nico Parlevliet kregen allemaal een werk van de oude meesters toegewezen en tonen straks, in de tentoonstelling 200 jaar koninkrijk - 200 jaar (schilder)kunst hun reactie hierop.
 
Van 13 september tot en met 9 november 2014 worden de eigentijdse werken, tijdens de tentoonstelling “200 jaar koninkrijk - 200 jaar (schilder)kunst”, in de zalen van Pictura gepresenteerd mét daarbij de werken waarop ze geïnspireerd zijn.  
 

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Teekengenootschap Pictura

Voortsraat 190-192

+31(0)78 6149822

info@pictura.nl www.pictura.nl
Deel dit bericht met je vrienden!