dinsdag 27 juli 2021

Alles over Dordrecht

Herdenkingsdienst 4 mei in het teken van “vrijheid geef je door”

Herdenkingsdienst 4 mei in het teken van “vrijheid geef je door”

04 mei 2014
Van zondag 04 mei 2014 tot en met zondag 04 mei 2014
Van 19:00 uur tot en met 00:00 uur

De traditionele herdenkingsdienst voor de dodenherdenking op zondagavond 4 mei heeft als thema: “Vrijheid geef je door”.  In de interkerkelijke bijeenkomst in de Kruiskerk aan de Vrieseweg 64-66 zal stil worden gestaan bij de prijs, die voor vrijheid is betaald. Daarom worden namen genoemd van Dordtenaren, die het slachtoffer werden van de oorlog op het eiland van Dordrecht of daar buiten.

Psalm 43 is daar ook een symbool voor.  Het psalmvers werd  in 1941  gezongen door de eerste grote groep verzetsstrijders, die werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag.

Daaronder was de Dordtenaar Leendert Keesmaat, die op de Essenhof in 1945 een eregraf kreeg.

Het Platform de Raad van Kerken zet zich vanuit Dordrecht in om psalm 43 een blijvende plek te geven tijdens de dag van de dodenherdenking, zeker als 4 mei op een zondag valt.   Om zeven uur zal aan het begin van de herdenking eerst  de psalm in de Kruiskerk worden gespeeld door organist Hans Okkerse en daarna worden gelezen en gezongen in de taal van 1941.

Een aantal kerken in Dordrecht en daarbuiten zal op zondag 4 mei  eveneens psalm 43 ook een plek geven in de erediensten. In 2008 werd in negen van de tien kerken in Dordrecht zo aandacht besteed aan de diepe betekenis van de psalm. Het initiatief dat in Dordrecht werd geboren kreeg toen nationaal weerklank en heeft inmiddels wederom in het land brede media belangstelling gekregen.

,,We zijn dankbaar dat mensen de psalm zowel om religieuze redenen als om historische redenen een blijvende plaats willen geven. Het psalmvers  biedt de gelegenheid om op een indringende wijze stil te staan bij het verleden met het oog op de toekomst.”, aldus de voorzitter van het Platform Raad van kerken Dordrecht Hans Berrevoets.  Psalm 43 heeft ook een directe relatie met de achttien doden uit het gedicht van Jan Campert.

In Dordrecht wordt vanaf 1946 jaarlijks tijdens een speciale bijeenkomst – een uur voor de twee minuten stilte – stil gestaan gestaan bij dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vanaf 2011 wordt organisatie van de interkerkelijke dienst ook gedragen door de stichting Reformatie Instituut Dordrecht (RID). 

Op zondag 4 mei zullen meewerken in de dienst:  ds. Harm Jut , ds. Gert Jan Vogel, pastoor Tjeerd Visser, organist Hans Okkerse, CDA raadslid Peter Heijkoop en leerling Lilian de Vries van het Insulacollege.  Na de plechtigheid is de herdenking op het Sumatraplein lopend makkelijk bereikbaar. Vervolgens is er een speciaal programma in de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk.

Info

Organisator:

Adres:

Kruiskerk

Vrieseweg 64-66

Deel dit bericht met je vrienden!