dinsdag 27 juli 2021

Alles over Dordrecht

Dodenherdenking - 4 mei 2014 - Wilhelminakerk

Dodenherdenking - 4 mei 2014 - Wilhelminakerk

04 mei 2014
Van zondag 04 mei 2014 tot en met zondag 04 mei 2014
Van 10:00 uur tot en met 00:00 uur

Dodenherdenking - 4 mei 2014 - In en rondom de Wilhelminakerk zijn er dit jaar diverse herdenkingen. Wij laten ons hen herinneren aan hen die vochten voor onze vrijheid en/of het leven lieten in de tweede wereldoorlog.

-          Om 10.00 uur vangt de zondagochtenddienst aan. In deze speciale dienst noemen we de namen van de omgekomen Wilhelminakerkgangers en staan stil bij de Dordtse Indiëgangers en de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het zal een dienst met een ingetogen karakter zijn, met als thema: 'Voor Hem leven zij allen' (Luc. 20 vers 38). Voorganger is Marriëtte Vos-Pullen. Het orgel zal bespeeld worden door Wendeline Wilmink. Enkele gemeenteleden, die de oorlog 'aan den lijve hebben ondervonden' zullen hun medewerking verlenen.

Heel graag willen wij in de dienst ook aandacht besteden aan het Stolpersteine-project en een speciale uitgangscollecte hiervoor houden.
Stolpersteinen zijn straatklinkers met een messing plaatje die aangebracht worden in de bestrating voor het huis van Joodse stadsgenoten die werden weggevoerd naar de concentratiekampen. Hierop wordt hun naam genoemd. In totaal zijn er 278 herdenkingssteentje nodig om deze gruwelijkheden uit het verleden levend te houden.

-          Om 19.00 uur is er de Kruiskerk aan de Vrieseweg 64-66 een interkerkelijke herdenking, verzorgd door de Raad van Kerken en de Stichting Reformatorisch Instituut Dordrecht. De invulling van de dienst zal worden verzorgd door mensen uit diverse geledingen van de Dordtse samenleving en kerken. Ds Gert Jan Vogel, predikant van de Zuidhovenkerk, zal de meditatie verzorgen. De herdenking staat in het teken van Psalm 43: “Dan ga ik op tot Gods altaren” en het landelijke thema “Vrijheid geef je door”.

-          Bij het monument op het Sumatraplein zal het om 20.00 uur twee minuten stil zijn om de gevallenen en andere slachtoffers te gedenken.
-          Om 20.45 uur zal er in de Wilhelminakerk een concert plaatsvinden, verzorgd door de Stichting Bijzondere Concerten. Burgemeester drs. A.A.M. Brok houdt een herdenkingstoespaak. Muzikale medewerking wordt verleend door het Carmel Quintet en het Ivriet koor Al Naharot, onder leiding van Doron Peper. Zij zullen hoofdzakelijk Israëlische- en joodse muziek ten gehore brengen. Lichtbeelden, foto’s, schilderijen en een gedicht maken de avond tot een indrukwekkend geheel. Informatie op secretariaat@concertendordrecht.nl
 
U wordt van harte uitgenodigd één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken. Het is goed te herdenken, met het oog op de toekomst.

Info

Organisator:

Adres:

Wilhelminakerk

Dordrecht

Deel dit bericht met je vrienden!