maandag 24 januari 2022

Alles over Dordrecht

Museumrestaurator brengt restauratie “De Synode van  Dordrecht” in beeld

Museumrestaurator brengt restauratie “De Synode van Dordrecht” in beeld

26 januari 2014
Van 14:00 uur tot en met 00:00 uur

Kijkje achter de schermen in atelier Dordrechts Museum

Wie de mogelijkheid wil aangrijpen het indrukwekkende restauratieproces van het schilderij “De Synode van Dordrecht” te volgen, komt dat op zondag 26 januari tot in detail te weten. De restaurator van het Dordrechts Museum legt stap voor stap uit hoe zij te werk gaat voordat het doek, geheel hersteld, definitief geplaatst gaat worden op de plek waar het thuis hoort: Het Hof. Een unieke kans om het schilderij van dichtbij te bekijken.
Van november 1618 tot en met eind mei 1619 (bijna een half jaar lang) vond de Nationale Synode in Dordrecht plaats.
De Synode was een uiterst belangrijke vergadering van kerkelijke leiders en politieke vertegenwoordigers. De Synode deed uitspraak in de kerkelijke twist tussen remonstranten en contra-remonstranten, een kwestie die ook de binnenlandse politiek beheerste. De remonstranten - op het schilderij gezeten rond de lange tafel in het midden - werden uiteindelijk veroordeeld als ketters. Centraal op het doek, aan de tafel voor de haard, is de voorzitter te zien: de Leeuwardense predikant Johannes Bogerman.

Blijvende herinnering
Het stadsbestuur was trots dat de synode in Dordrecht plaatsvond en gaf Weyts de Jonge opdracht een blijvende herinnering te schilderen. Zoals gebruikelijk in de vroeg zeventiende eeuw koos Weyts de Jonge voor een hoog standpunt, dat veel overzicht bood. Hij construeerde een perspectief met één verdwijnpunt, waardoor een symmetrisch en wat stijf beeld ontstond.

Historische presentatie
Het schilderij gaat een belangrijke plaats innemen in de historische presentatie in Het Hof. Voordat het schilderij daar definitief geplaatst wordt, wordt het werk eerst gerestaureerd door het museum.
De museumrestaurator Lidwien Speleers laat het schilderij in het atelier zien en vertelt tot in detail wat er gaat gebeuren.
Een unieke kans om dit werk van dichtbij te bekijken.
 
In verband met de beperkte ruimte in het restauratieatelier graag vooraf reserveren op aanmelden@dordrechtsmuseum.nl.
Bij grote belangstelling is er een tweede ronde om 15.30 uur.

 

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Dordts Museum

Nieuwe Haven 30

+31 (0)78 770 5320

e.kara@dordrecht.nl http://www.dordrechtsmuseum.nl/
Deel dit bericht met je vrienden!