maandag 24 januari 2022

Alles over Dordrecht

Inloopbijeenkomst Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland

Inloopbijeenkomst Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland

21 januari 2014
Van 16:30 uur tot en met 19:30 uur

De Provincie Zuid-Holland heeft de Visie Ruimte en Mobiliteit vrijgegeven voor inspraak. In de derde week van januari 2014 houdt de provincie informatiebijeenkomsten over de Visie in Gouda, Dordrecht en Delft. Inspraakreacties kunnen tot en met 18 februari 2014 worden ingediend.

In de ontwerpvisie en bijbehorende documenten beschrijft het college van Gedeputeerde Staten (GS) het provinciale beleid, de regels en de wijze van uitvoering voor de ruimtelijke ontwikkeling en het mobiliteitsbeleid in Zuid-Holland tot 2030.

De Visie is tot stand gekomen met de input van bedrijven, gemeenten, waterschappen, belangenbehartigers en kennisinstellingen. Veldhuijzen en De Bondt danken de betrokken partijen voor hun inzet bij het proces. De documenten liggen van 8 januari tot en met 18 februari 2014 ter inzage (digitaal op deze website en tijdens kantooruren in het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag). Voor de zomervakantie ligt de Visie ter vaststelling in Provinciale Staten.

Inloopbijeenkomsten
Tijdens de terinzageperiode houdt de provincie 3 inloopbijeenkomsten, waar de betrokken ambtenaren uw vragen naar aanleiding van de ontwerpdocumenten van de Visie Ruimte en Mobiliteit beantwoorden.
Dordrecht: dinsdag 21 januari 2014 (16.30 – 19.30 uur) De Raedtskelder, Stadhuisplein 1, 3311 CR Dordrecht. 

Deel dit bericht met je vrienden!