zondag 16 januari 2022

Alles over Dordrecht

Huiskameravond Ontmoeting van kerkculturen

27 oktober 2011
Van 20:00 uur tot en met 00:00 uur

Vandaag wordt de vijfde in een reeks huiskameravonden gehouden ten huize van Ton Delemarre en Ada d'Hamecourt.

Dit maal spreekt Ron Gennisse, voormalig oudste en oud-kerkbestuurslid van de Volle Evangelie Gemeente Eljakim te Dordrecht over de overtuigingen en de cultuur van de Evangelische en of Pinkstergemeente. De verschillen en overeenkomsten met een hoogkerkelijke gemeente als de Oud Katholieke Kerk zullen in de gesprekken met de aanwezigen tot een boeiende discussie kunnen leiden onder meer over de nadruk op Gods Geest als evangelische inspiratie, de andere invulling van het voorgangersambt en de veel vrijere liturgie bij de evangelische kerken.

De gedachte van deze ontmoeting, die ook toegankelijk is voor ieder die belangstelling heeft om kennis te nemen van het geloofsgoed van deze onderling zo verschillende kerkgenootschappen, die beide toch gebaseerd zijn op hetzelfde evangelie, is om elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren.

Ron Gennisse, die ook bekend is als beeldend kunstenaar, heeft een aantal contacten binnen de OKK en ervaart deze als inspirerend en verrijkend evenals de vieringen, die hij heeft meegemaakt in het historische kerkje aan de Voorstraat.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via telefoon of email. De toegang is vrij.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Ton Delemarre en Ada d'Hamecourt

Koningin Wilhelminastraat 40

613 94 65

tonada@planet.nl
Deel dit bericht met je vrienden!