maandag 24 januari 2022

Alles over Dordrecht

Johan de Wittlezing

13 oktober 2011
Van 20:15 uur tot en met 00:00 uur

De Stichting Dordtse Academie wil met de Johan de Wittlezingen een bijdrage leveren aan het debat over actuele, culturele, politieke en bestuurlijke vraagstukken. De lezing heeft als titel: "De maat der dingen. Over stad en rand"

Spreker is Mevrouw drs. Karla M. H. Peijs In haar lezing zal mevrouw Peijs de Randstad afzetten tegen de rest van Nederland. Daarbij zal zij ingaan op de verschillen tussen de Randstad en de "ommelanden" en op het feit dat de Randstadnorm vaak niet opgaat voor gebieden buiten de Randstad. Kansen en gemiste kansen zullen aan bod komen. Mevrouw Peijs was onder meer Europarlementariër en zij was minister in twee kabinetten. Thans bekleedt zij de functie van Commissaris van de Koningin in Zeeland.

Na de lezing is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en een discussie aan te gaan onder de vertrouwde leiding van Victor Deconinck. De toegang en koffie zijn gratis.

Alle aanwezigen ontvangen na afloop van de bijeenkomst traditie getrouw de lezing in een handzaam boekje.

Om enig zicht te hebben op het aantal te verwachten bezoekers verzoeken wij u op te geven met hoeveel personen u aanwezig denkt te zijn (via email)

Info

Organisator:

Adres:

E-mailadres:

de Stichting Dordtse Academie

in de Augustijnenkerk aan de Voorstraat

pr.leentvaar@online.nl
Deel dit bericht met je vrienden!