zondag 16 januari 2022

Alles over Dordrecht

Inloopbijeenkomst over overlast

Inloopbijeenkomst over overlast

09 maart 2011
Van 19:00 uur tot en met 21:00 uur

Bewoners van de Binnenstad die meer willen weten over de aanpak van overlast kunnen persoonlijk in gesprek met medewerkers van de gemeente of van de andere organisaties? Zij zijn van harte welkom bij de inloopbijeenkomst over overlast

Gedurende de hele bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld of kan men in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente, woningcorporaties Trivire en Woonbron, Politie, Toezicht, Dordtse WelzijnOrganisatie (DWO), GGD Zuid-Holland Zuid, zorginstellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor daklozen: de Hoop, DAC, Leger des Heils, Yulius, Bouman GGZ. Zij vertellen ook graag wat zij doen aan de opvang van verslaafden en daklozen en aan het voorkomen van overlast.

Deze avond is er twee keer een presentatie van alle plannen die er zijn voor 2011 en 2012 om de overlast tegen te gaan: om 19.30 en 20.15 uur. Plannen waarbij alle genoemde organisaties samenwerken om overlast te voorkomen.

Bewoners van de Binnenstad kunnen bovendien in gesprek gaan met mede-bewoners en bespreken wat zij mogelijk zelf kunnen bijdragen aan de bestrijding van overlast. Gemeente en alle andere organisaties denken graag mee.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

Website:

Els van Leeuwen (Gebiedsmanager Wijkgericht werken)

in het Stadswiel aan de Beverwijckstraat 49

06 - 53 38 76 49

www.dordrecht.nl/binnenstad
Deel dit bericht met je vrienden!