zondag 16 januari 2022

Alles over Dordrecht

Lezing Modern geloven

22 september 2010
Van 19:30 uur tot en met 00:00 uur

Ds. Jan Offringa, oud-voorzitter van Op Goed Gerucht, beweging van moderne Protestantse theologen, geeft een presentatie over MODERN GELOVEN na een gezonde geloofscrisis.

Op woensdag 22 september is ds. Jan Offringa te gast in de Ontmoetingskerk. Aanvang: 19.30 uur (koffie/thee); lezing 20.00 uur. Dit is een eerste zgn. ZAP-bijeenkomst. ZAP is een serie van bijeenkomsten, die staan voor Zingeving, Actieve betrokkenheid en Plezier. Elke avond heeft een verschillend thema, en zo ZAPpen mensen uit de kerk en de omgeving van Sterrenburg om de zoveel tijd naar iets nieuws. Deze activiteit is ook opgenomen in de Wegwijzer Bezinning 2010-2011 van de Bron-Maranathakerk-Wijnstok-Ontmoetingskerk (BMWO)

Ds. Jan Offringa spreekt over: ‘Een moderne kijk op kerk en geloof’. Hij bepleit een eigentijdse manier van geloven die niet de ogen sluit voor moderne inzichten. Een geloof dat de twijfel niet verzwijgt maar als hetware integreert en daarmee te boven komt. In een heldere en directe stijl schrijft hij hierover in zijn boek Na een gezonde geloofscrisis. Over modern geloven (2008, tweede druk 2010). Ook schreef hij mee aan de Doornse Catechismus, onlangs opgesteld vanuit de werkgroep ‘Op Goed Gerucht’. Daarin krijgen 52 klassieke en moderne geloofsvragen een actueel antwoord. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage na afloop is welkom. ZAP-avonden worden georganiseerd door de werkgroep Vorming & Toerusting van de Ontmoetingskerk. Aanmelding is niet nodig

Deel dit bericht met je vrienden!