Alles over Dordrecht...
16sep 2010

Gebedsbijeenkomst voor de nood van Israel

Donderdag 16 september 2010 vanaf 19:30 uur.

“Wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd”. Zo besluit koning Josafat zijn gebed als Israel aan alle kanten bedreigd wordt door zijn vijanden.

Er gebeuren grote dingen in onze tijd: Het evangelie is bijna gebracht tot in de vier windstreken van de aarde. De Kerk groeit in Afrika en Azie en de Here doet wonderen in de wereld van de islam. Tegelijkertijd leven we in de dagen van Noach, de wetteloosheid neemt toe en de afval zet door in ons land. De profetische tijden zijn aangebroken waarin de naties van de wereld aanstoot nemen aan de unieke positie van Jeruzalem en Israel steeds meer onder druk zetten. De satan is afgedaald naar de aarde en vervolgt de kinderen van Israel en de gemeente van Christus.

Wat kunnen we anders doen dan juist in onze generatie onze ogen vestigen op God? Hij alleen kan ons en het Joodse volk verlossen. Laten we bidden om volharding in het geloof, om zuiverheid in de navolging van Christus, om bekering van ons volk en om de vrede van Jeruzalem.

We doen dit bewust op de vooravond van Grote Verzoendag, het uur waarop Israel in verootmoediging en gebed tot God nadert en bidt om de komst van de Messias.”

Contactinformatie:
Locatie: de Grote Kerk aan de Lange Geldersekade 2


Deel dit bericht met je vrienden!